Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci31
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe19
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs Energetyczny prof. Jacka Malko Wszystko zależy od energii!

organizator:

Fundacja Świadomi KLimatu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 26.05.2018

Konkurs Energetyczny prof. Jacka Malko Wszystko zależy od energii!

Zapraszamy młodzież urodzoną w latach 1996 – 2003 do udziału w dziesiątej edycji konkursu energetycznego. Najważniejszym przesłaniem Organizatorów konkursu jest promowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo posiadającej pasje badawcze. Konkurs służy aktywizacji młodzieży myślącej kreatywnie i nieszablonowo.

Organizatorzy za cel postawili sobie rozbudzanie pasji poznawczych i badawczych wśród młodzieży oraz zwiększenie zainteresowania racjonalnym zarządzaniem energią i środowiskiem. Chcą oni również kształtować twórcze i krytyczne osobowości poprzez swobodę wypowiedzi na trudne problemy energetyczne.

Celem konkursu jest nie tylko budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie, ale także budowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.

Konkurs daje młodzieży możliwość zaprezentowania osobistego, krytycznego stosunku do problemów współczesnej energetyki.

Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na Konkurs oceniane będą przez Jury złożone z osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków.

Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje mgr inż. Edward Słoma – Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii.

Jury Konkursu przewodniczy dr inż. Andrzej Nehrebecki, ekspert energetyczny.

W skład Jury wchodzą:

dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
Ewa Kossak Główny Specjalista z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii;
dr hab. inż. Michał Tomaszewski Profesor Politechniki Opolskiej;
dr inż. Andrzej Mroczkowski ze Stowarzyszenia ds Rozliczania Energii;
Marek Tobiacelli, Dyrektor Pionu Efektywności Energetycznej firmy Siemens Sp. z o.o.;
Organizatorami Konkursu są: Fundacja Świadomi Klimatu z Wrocławia i Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Partnerem strategicznym Konkursu jest Gmina Jaworze k. Bielska-Białej.

Zadaniem uczestników konkursu będzie nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden z dziesięciu zaproponowanych tematów w dwóch kategoriach wiekowych. Szczególnie wysoko będzie oceniane niekonwencjonalne, a zarazem badawcze podejście do wybranego zagadnienia.

Zwycięzcom konkursu wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 12. września 2018 roku w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. Termin nadsyłania prac upływa 26. maja 2018 roku.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: swiadomiklimatu.pl

Kontakt

Fundacja Świadomi Klimatu
ul. Karkonoska 65
50-015 Wrocław


Dokumenty

do pobrania