Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci57
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma16
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs EISA MEASTRO 2013-2014

organizator:

EISA

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2013

Konkurs EISA MEASTRO 2013-2014

Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi „Makro / Z bliska” (org. „Macro / Close up”). Zwycięzca otrzyma tytuł EISA MAESTRO 2013-2014 oraz nagrodę pieniężną. Jego zdjęcia opublikowane zostaną w 17 europejskich magazynach fotograficznych.

Konkurs jest dwueatapowy:

ETAP I: eliminacje krajowe

Do pierwszego etapu zdjęcia (o dłuższym boku 800 pikseli) należy przesyłać na adres eisa@foto-kurier.pl. Do wyraźnie oznakowanej serii zdjęć należy dołączyć w pliku tekstowym podstawowe dane teleadresowe autora, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacji (patrz poniżej) oraz adresem e-mail i kontaktem telefonicznym. Dane pozostają do wiadomości redakcji Foto-Kurier i organizacji EISA (w przypadku przejścia do etapu miedzynarodowego).

Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2013 r.

Miejsca 1., 2. i 3. zostaną wybrane przez Jury redakcyjne Foto-Kuriera*, a wyniki zostaną opublikowanie w Foto-Kurierze nr 6/2012.

1. nagroda – 1000 zł *
2. nagroda – 600 zł *
3. nagroda – 400 zł. *

*Kwoty te zostaną przekazane w postaci bonów do zrealizowania w sklepie Foto-Kuriera. Redakcja zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania nagród bez podawania przyczyny.

Etap II: etap międzynarodowy

Wszystkie zwycięskie prace z etapów krajowych będą oceniane podczas obrad organizacji EISA pod koniec czerwca 2013. Jury złożone z 17 redaktorów naczelnych europejskich magazynów fotograficznych należących do EISA, spośród zwycięskich zdjęć edycji krajowych wybierze laureatów i przyzna tytuł EISA MAESTRO 2013-2014 oraz nagrody:

1. nagroda – 1500 euro, tytuł EISA Maestro 2013-2014
2. nagroda – 1000 euro, Certyfikat
3. nagroda – 750 euro, Certyfikat

Zdjęcia nagrodzonych zostaną opublikowane we wrześniowych wydaniach 17 europejskich magazynów fotograficznych.
Wszyscy 3 zwycięzcy zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród EISA w Berlinie.

Regulamin i Warunki uczestnictwa w EISA MEASTRO 2013-2014

1. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie serie (lub fotoreportaże) stworzone w oparciu o główny temat „Makro / Z bliska” [org. „Macro / Close up”] składające się z 5-8 zdjęć. Należy je przesłać do 31 maja 2013 na adres: eisa@foto-kurier.pl

2. Przyjmowane będą tylko zgłoszenia w formie cyfrowej (zdjęcia pochodzące z aparatów cyfrowych lub skany filmów).

3. Przyjmowane będą tylko zdjęcia w formacie JPEG. Dłuższy bok nie może być krótszy niż 800 pikseli. W przypadku zakwalifikowania zdjęcia do kolejnego etapu należy dostarczyć zdjęcie o dłuższym boku nie krótszym niż 3000 pikseli.

4. Jedna osoba może przysłać tylko jedno zgłoszenie.

5. Do każdego zgłoszenia powinny być dołączone dane zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres email.

6. W etapie krajowym w Polsce oceniane będą tylko zdjęcia nadesłane przez obywateli Polski.

7. Jury II etapu (międzynarodowego) składa się z redaktorów naczelnych 17 europejskich magazynów fotograficznych.

8. Nagradzane będą trzy najlepsze prace, zarówno na etapie krajowym, jak i międzynarodowym. Chyba, że organizator postanowi inaczej.

9. Należy zgłaszać tylko i wyłącznie własne prace. EISA i czasopisma należące do EISA nie ponoszą odpowiedzialności za publikowany materiał zdjęciowy.

10. Organizacja EISA zastrzega sobie prawo do swobodnego wykorzystywania nagrodzonych zdjęć w zarówno w publikacjach prasowych jaki i w materiałach promocyjnych organizacji i konkursu.

11. Nie przewiduje się listownego powiadomienia o wynikach konkursu.

12. Wyniki etapu krajowego zostaną opublikowane na łamach czasopisma Foto-Kurier. Wyniki etapu międzynarodowego zostaną opublikowane na łamach wszystkich magazynów fotograficznych należących do EISA.

13. Zwycięzcy etapu międzynarodowego zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ceremonii przyznania nagród EISA.

14. Wszelkiego rodzaju niejasności organizatorzy wyjaśniają pod adresem e-mail: eisa@foto-kurier.pl

15. Autor wysyłając zdjęcia oświadcza, że jest ich autorem i są one wolne od roszczeń osób trzecich.

16. Zdjęcie uznane za plagiat zostaje automatycznie usunięte z konkursu.

17. Możliwa jest modyfikacja komputerowa zdjęć.

18. Wysłanie zdjęć jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Informacje pochodzą ze strony www.foto-kurier.pl