Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs edukacyjny „Z twoich podatków” 2020

organizator:

Ministerstwo Finansów

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.10.2020
termin rozstrzygnięcia: 09.11.2020
wartość nagrody: 6000 zł

Konkurs edukacyjny „Z twoich podatków” 2020

Konkurs edukacyjny „Z twoich podatków” jest organizowany przez Ministerstwo Finansów z siedzibą w Warszawie. Zgłoszenia do konkursu w formie filmu można przesyłać do 21 października 2020 roku.

Celem konkursu jest pokazanie, że dzięki dochodom państwa, które pochodzą z podatków płaconych przez wszystkich obywateli, finansowane są tak ważne obszary jak edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne i wiele innych. Dochody państwa, pochodzące z podatków, zabezpieczają działanie szkół, szpitali, budowę nowych dróg, mostów, stadionów, placów zabaw, ośrodków sportu i kultury.

Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie nakręcić krótki film (1-2 min.) i pokazać, jak dzięki podatkom rozwija się miejsce, w którym mieszka.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie internetowej podatki.gov.pl, w okresie od dnia 18 września 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. do godz. 23:59.

Konkurs będzie się składał z etapu zgłoszeniowego oraz etapu głosowania. Etap zgłoszeniowy odbędzie się od dnia 18 września do dnia 21 października 2020 r. do godz. 23:59. Etap głosowania odbędzie się od dnia 28 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. do godz. 23:59.

Wyniki Głosowania będą widoczne na stronie po zakończeniu Etapu Głosowania. Ostateczne wyniki konkursu zostaną potwierdzone i podane do publicznej wiadomości 9 listopada 2020 r.

Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia oraz posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

Przez film rozumie się wideo trwające nie krócej niż 1 minutę i nie dłużej niż 2 minuty, wykonane w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym oraz technice, w formacie AVI, MP4, MPG w maksymalnej jakości full HD i o maksymalnej wielkości 150 MB.

Film powinien odnosić się do hasła konkursu „Z twoich podatków” i bezpośrednio nawiązywać do tematu filmu. Uczestnik może wysłać tylko jeden film.

18 września 2020 r. Organizator zamieści na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy do konkursu. Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu przez uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika przez jego rodzica lub opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące informacje:

 • imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika także jego rodzica lub opiekuna prawnego;
 • wiek uczestnika;
 • adres e-mail, telefon uczestnika;
 • tytuł i krótki opis filmu.

Film należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.

Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny, wypełniając formularz zgłoszeniowy dodatkowo, poprzez zaznaczenie checkbox’u, oświadcza, że:

 • zapoznał się i akceptuje Regulamin konkursu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych Regulaminem;
 • wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach określonych Regulaminem;
 • zgłaszany film nie narusza praw osób trzecich oraz, że rozpowszechnienie filmu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawionych osób.

28 października wszystkie Filmy, które zostały dopuszczone do Konkursu, zostaną zamieszczone na Stronie Internetowej i – jako niepubliczne filmy – na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.

W czasie Etapu Głosowania użytkownicy strony internetowej głosują na jeden wybrany Film zgłoszony do Konkursu. Z jednego urządzenia można oddać jeden głos. Wyniki głosowania będą widoczne na Stronie Internetowej cały czas. Ostateczne wyniki Konkursu, zostaną potwierdzone i podane do publicznej wiadomości 9 listopada 2020 r.

Nagrody otrzyma 10 Uczestników, których Filmy otrzymają najwięcej głosów w głosowaniu internautów w terminie od dnia 28 października do dnia 8 listopada 2020 r. do godz. 23:59. Informacja o wynikach konkursu w tym imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł zwycięskiego filmu zostanie umieszczona na stronie oraz przesłana w formie wiadomości e-mail do zwycięzców konkursu.

Pula nagród w Konkursie to 20 000 złotych:

 • 1 miejsce – 6 000 zł;
 • 2 miejsce – 4 000 zł;
 • 3 miejsce – 3 000 zł;
 • od 4 do 10 miejsca – 1 000 zł.

W ramach Konkursu Minister Finansów przyzna jedno Wyróżnienie Ministra Finansów. Przy przyznawaniu wyróżnienia uwzględniane będą następujące kryteria:

 • oryginalność Filmu;
 • pomysłowość Filmu;
 • odpowiednie dopasowanie Filmu do tematu Konkursu.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: podatki.gov.pl

A ciekawych innych propozycji konkursów artystycznych zapraszamy do naszej bazy.

Kontakt

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. 22 694 55 55
kancelaria@mf.gov.pl
www.gov.pl