Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Dziennikarski "Pióro odpowiedzialności"

organizator:

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2011

Konkurs Dziennikarski "Pióro odpowiedzialności"

Podstawowym celem konkursu jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) poprzez:

 • podnoszenie świadomości społecznej odnośnie samej idei CSR
 • przedstawienie pozytywnych przykładów działań z zakresu CSR realizowanych przez firmy i instytucje
 • zachęcanie do wdrażania działań z zakresu CSR przez polskie firmy i instytucje

Dodatkowym celem jest zwiększenie zainteresowań dziennikarzy tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Uczestnikami Konkursu mogą być profesjonalni dziennikarze prasowi. W świetle art. 7 ust. 5 Ustawy o Prawie Prasowym z dnia 26 stycznia 1984 roku dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją, albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji.

Przystępując do Konkursu każdy z uczestników Konkursu oświadcza, że przyjmuje do stosowania postanowienia Regulaminu.

W trakcie Konkursu wyłonione zostaną najlepsze artykuły prasowe opublikowane w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. w kategoriach:

 • artykuł prasowy – media drukowane
 • artykuł prasowy – media elektroniczne

W przypadku kategorii „Artykuł prasowy – media elektroniczne” będą brane pod uwagę artykuły, które zostały opublikowane wyłącznie w Internecie i nie występowały w wersji drukowanej.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie nieograniczonej ilości artykułów tematyką związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu opublikowanych w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

Termin nadsyłania prac upływa 15 marca 2011 r.

Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez samego autora tekstu, zespoły redakcyjne, organizacje pozarządowe lub firmy.

Udział w Konkursie pracy konkursowej zgłoszonej przez osoby inne niż sam autor pracy wymaga zgody autora, którą uzyskują podmioty zgłaszające pracę w imieniu autora.

Prawidłowe zgłoszenie obejmuje:

 • formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w Konkursie, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.odpowiedzialnybiznes.pl
 • prace konkursowe w formie skanu artykułu prasowego (PDF) lub internetowego (printscreen i PDF), wraz z podaniem daty publikacji oraz podania numeru pisma (jeśli posiada), w którym został opublikowany artykuł.

Prace konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w języku polskim.

Nadesłane prace oceniane będą na podstawie:

 • zgodności pracy z celem i tematyką konkursu
 • walorów merytorycznych
 • kompletności i rzetelności informacji
 • stylu
 • kreatywności
 • innowacyjności (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu)

W konkursie nagrodzonych zostanie dwóch laureatów:

 • jeden laureat w kategorii Artykuł prasowy – media drukowane
 • jeden laureat w kategorii Artykuł prasowy – media elektroniczne

Nagrodami w Konkursie są dyplomy oraz statuetka konkursu.  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień w konkursie. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości Uczestników. Ponadto informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana do mediów oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 31 marca 2011 r. w trakcie ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”.

Decyzja Jury, co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania cytatów (z podaniem źródła), tytułów i wszelkich innych form treści nagrodzonych prac niezbędnych w działaniach promocyjnych Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do dołączenia do zgłaszanego artykułu prasowego oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje pochodzą ze strony www.odpowiedzialnybiznes.pl

Kontakt

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel.: (22) 627 18 71
biuro@fob.org.pl
www.odpowiedzialnybiznes.pl