Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs DUM SPIRO SPERO na prace naukowe nt. wpływu zanieczyszczeń na zdrowie

organizator:

Wojskowy Instytut Medyczny

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2018

Konkurs DUM SPIRO SPERO na prace naukowe nt. wpływu zanieczyszczeń na zdrowie

Wojskowy Instytut Medyczny zaprasza lekarzy i naukowców do wzięcia udziału w III edycji konkursu DUM SPIRO SPERO na najlepsze prace naukowe dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia, opublikowane w 2017 r. w czasopismach zagranicznych i krajowych. Na laureatów czekają nagrody finansowe oraz statuetki.

W konkursie mogą wziąć udział lekarze, inżynierowie i eksperci z zakresu ochrony środowiska i inne osoby zajmujące się problematyką zanieczyszczeń powietrza. Jest to konkurs o nagrodę Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Badania powinny być prowadzone wśród ludzi i zawierać pomiary lub oszacowania zarówno zanieczyszczeń powietrza, jak i zdrowia.

Konferencja naukowa DUM SPIRO SPERO organizowana od 2010 r. przez Wojskowy Instytut Medyczny i Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, jest wydarzeniem upamiętniającym gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego, lekarza Prezydenta RP, który towarzyszył Lechowi Kaczyńskiemu w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Od 2016 r. częścią konferencji jest konkurs na prace naukowe na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.

Prace należy nadsyłać do 31 stycznia 2018 r. Wręczenie nagród nastąpi podczas VIII konferencji naukowej DUM SPIRO SPERO, która odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w WIM w Warszawie.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać:

 • pocztą do 31 stycznia 2018 r. (data stempla pocztowego) z jedną kserokopią (wersja drukowana) na adres: Wojskowy Instytut Medyczny, 04–141 Warszawa, ul. Szaserów 128, z dopiskiem Konkurs DUM SPIRO, SPERO)
 • drogą elektroniczną w formie pliku pdf do godziny 23.59 31 stycznia 2018 r. na następujący adres email: dumspirospero@wim.mil.pl.

Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami finansowymi oraz okolicznościowymi statuetkami. Wręczenie nagród nastąpi podczas VIII konferencji naukowej DUM SPIRO SPERO, która odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w WIM w Warszawie. Dodatkowym bonusem będzie zaproszenie do wygłoszenia wykładu podczas konferencji na temat stanowiący treść nagrodzonej publikacji.

Informacje pochodzą ze strony: wim.mil.pl

Kontakt

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa

dumspirospero@wim.mil.pl
wim.mil.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin