Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs dla uczniów „Szkoła z klimatem” 2020

organizator:

NFOŚiGW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2021
liczba nagród: 1
wartość nagrody: 100 000 zł

Konkurs dla uczniów „Szkoła z klimatem” 2020

Rusza kolejna odsłona konkursu NFOŚiGW, tym razem skierowana do uczniów, pn. „Szkoła z klimatem”. Swoje zgłoszenia można nadsyłać aż do 15 lutego 2021 roku.

Konkurs „Szkoła z klimatem” jest kontynuacją akcji edukacyjnej NFOŚiGW z 2019 r. dla przedszkolaków i dzieci z klas I-III „Enfoś przyjaciel dzieci i środowiska”, która polegała na opracowaniu przez dzieci, pod kierunkiem nauczycieli, działań proekologicznych. W konkursie edukacyjnym 2020/2021 skierowanym do uczniów miejskich szkół ponadpodstawowych za pośrednictwem młodzieży organizator chce edukować i aktywizować społeczności lokalne do dbania o środowisko naturalne na co dzień i w swoim najbliższym otoczeniu, poprzez zagospodarowanie terenów miejskich pod zielono-niebieską infrastrukturę.

Dzięki realizacji konkursu Narodowy Fundusz chce zainteresować młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków i uwrażliwiać młode pokolenie na kwestie ochrony środowiska oraz aktywizować do działania w tym kierunku. Jednocześnie zadanie konkursowe to świetny sposób na rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy zespołowej. Jednym z celów konkursu jest także popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy (zgodnie z uproszczonymi zasadami obowiązującymi miasta przystępujące do Porozumienia Burmistrzów i programu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”), obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.

Konkurs trwa od 15 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 roku. Prace konkursowe można nadsyłać do 15 lutego 2021 r. poprzez formularz konkursowy. Zgłoszenia należy dokonać jednorazowo, wypełniając wszystkie pola formularza i przesyłając go do organizatora do dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 23.59. Do zgłoszenia należy dołączyć pliki PDF lub JPG ze zdjęciami lokalizacji projektu i projektem planowanych działań adaptacyjnych.

Nagrodą główną w konkursie jest sfinansowanie realizacji projektu konkursowego (w całości lub w części) na kwotę 100 tys. zł. Organizator przewidział także wyróżnienia oraz upominki dla zwycięskich zespołów i opiekunów.

Organizator Konkursu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do kontaktu poprzez e-mail: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: nfosigw.gov.pl

A po więcej konkursów dla uczniów zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
tel. 22 45 90 000
fundusz@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl

Dokumenty

do pobrania