Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci29
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne16
 • naukowe15
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie29
 • mazowieckie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa3
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
Wróć do listy

Konkurs dla studentów stomatologii

organizator:

Zakład Stomatologii Dziecięcej IS WUM

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2015

Konkurs dla studentów stomatologii

Polski oddział ACFF (Alliance for a Cavity Free Future), powołany przez Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej, ogłasza Konkurs dla do studentów kierunków: lekarsko – dentystyczny i higiena stomatologiczna wszystkich uczelni medycznych w Polsce. Przedmiotem Konkursu jest napisanie pracy z zakresu promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej w stomatologii w roku kalendarzowym 2015,  w jednej z dwóch kategorii: praca naukowa lub projekt programu profilaktycznego.
Konkurs trwa od 1 marca 2015 r. do 10 października 2015 r. We wskazanym okresie Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie poprzez przesłanie swoich Prac Konkursowych w wersji papierowej i elektronicznej (na odpowiednim nośniku). Prace Konkursowe powinny być oryginalne, wcześniej niepublikowane i nierealizowane. Prace Konkursowe powinny posiadać pisemną zgodę Kierownika jednostki uczelnianej, z której pochodzą oraz zgodę opiekuna naukowego pracy na udział w Konkursie.
Najlepsza praca w każdej z dwóch kategorii Prac Konkursowych zostanie nagrodzona. Nagrodą w Konkursie są książki o tematyce stomatologicznej o wartości 2000 pln dla każdej z nagrodzonych prac. W przypadku kilku autorów, wartość nagrody zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby współautorów. Fundatorem nagród w Konkursie jest Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Spośród przesłanych Prac Konkursowych, Komisja Konkursowa w terminie do dnia 6 listopada  2015 r. wyłoni najlepszą pracę w każdej kategorii Prac Konkursowych. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej w dniu 6-go listopada 2015 roku oraz na stronie internetowej PTSD (ptsd.net.pl). W ramach ogłoszenia wyników Konkursu Organizator opublikuje imiona i nazwiska autorów oraz tytuł najlepszej Pracy Konkursowej w każdej kategorii Prac Konkursowych. Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu.
Informacje pochodzą ze strony: http://ptsd.net.pl/oglaszamy-konkurs/

Kontakt

Zakład Stomatologii Dziecięcej IS WUM
ul. Miodowa 18
00-246 Warszawa

pedodoncja@wum.edu.pl
http://ptsd.net.pl/oglaszamy-konkurs/