Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci31
 • absolwenci29
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie31
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs dla studentów Politechniki Lubelskiej

organizator:

POL-INOWEX SA

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 20.01.2010

Konkurs dla studentów Politechniki Lubelskiej

Konkurs na najlepszą pracę związaną z działalnością firmy w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczacych technologii montażowych, demontażu i relokacji urządzeń przemysłowych

Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany jest przez firmę POL-INOWEX SA w Lublinie i Politechnikę Lubelską Wydział Mechaniczny.
2. Uczestnikami konkursu mogą być studenci Politechniki Lubelskiej, indywidualnie lub w zespołach.
3. Konkurs dotyczy napisania pracy na temat związany z działalnością firmy POL-INOWEX SA w zakresie rozwiązań innowacyjnych dotyczących technologii i zwiększenia efektywności demontażu i relokacji urządzeń przemysłowych.
4. Prace przyjmowane będą w formie pisemnej. Możliwe jest przygotowanie dodatkowo prezentacji multimedialnej.
5. Tematy prac będą podane na stronach internetowych: www.polinowex.pl. www.pollub.pl. do dnia 15 stycznia 2010
6. Prace pisane będą pod kierunkiem opiekuna – wykładowcy Politechniki Lubelskiej.
7. Zgłoszenia do udziału w konkursie – do 20 stycznia 2010 r.
8. Termin składania prac – do 30 czerwca 2010 r.
9. Ogłoszenie wyników – do 15 września 2010 r.
10. Rozdanie nagród – do 8 października 2010 r.
11. Fundatorem nagród pieniężnych jest firma POL-INOWEX SA
12. Zostaną przyznane nagrody w następujących kwotach brutto:

Nagroda główna – 5.000 zł za najlepszą pracę oraz 1.000 zł dla opiekuna zwycięskiej pracy.
Trzy wyróżnienia – każde po 1.000 zł i 500 zł dla opiekuna.

13. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli POL-INOWEX i Politechniki. Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: innowacyjność rozwiązań, kompleksowe ujęcie tematu oraz możliwość praktycznego zastosowania rozwiązań.
14. Komisja dopuszcza możliwość innego rozdziału budżetu nagród niż zaproponowany w p. 12. w przypadku zbliżonego poziomu merytorycznego prac.
15. Decyzje Komisji są ostateczne.
16. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w siedzibie POL-INOWEX SA w Lublinie, przy ul. Handlowej 8, nr tel. (81) 751 80 59 i w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego oraz  na stronie internetowej www.polinowex.pl.
17. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji merytorycznych ze strony POL-INOWEX SA  – Piotr Rakowski tel. (81) 751 80 59, e-mail: piotr.rakowski@polinowex.pl

Informacje pochodzą ze strony www.polinowex.pl

Kontakt

POL-INOWEX SA
ul. Handlowa 8
Lublin