Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie79
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs dla studentów na najlepsze prace dyplomowe nt. rynku kapitałowego

organizator:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2018
pula nagród: 22 000

Konkurs dla studentów na najlepsze prace dyplomowe nt. rynku kapitałowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprasza studentów do kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W tym roku zostaną nagrodzone najlepsze prace licencjackie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie na temat rynku kapitałowego.

Na zgłoszenie prac autorzy mają czas do 30 września 2018 roku. Prace będą podlegać ocenie Kapituły konkursowej.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:

 • dla autora najlepszej rozprawy doktorskiej – 8 000 zł,
 • dla autora najlepszej pracy magisterskiej – 5 000 zł,
 • dla autora najlepszej pracy licencjackiej – 3000 zł.

Autorom kolejnych wyróżnionych prac przyznane zostaną płatne staże na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu zaproszeni są autorzy prac licencjackich i magisterskich, którzy na podstawie zgłaszanych prac uzyskali tytuł zawodowy pomiędzy 1 stycznia 2017 roku a 30 czerwca 2018 roku, oraz autorów rozpraw doktorskich, którzy tytuł uzyskali w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Jak aplikować?

Aby wziąć udział w konkursie należy do 30 września br. przesłać drogą pocztową na adres Organizatora lub złożyć osobiście zgłoszenie zawierające:

 • wypełniony formularz zawierający: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (wzór dołączony do regulaminu);
 • zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu (wzór dołączony do regulaminu);
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie odpowiedniego stopnia naukowego na podstawie zgłoszonej pracy;
 • jeden egzemplarz pracy oraz streszczenia w wersji papierowej i w postaci pliku w formacie PDF na nośniku elektronicznym;
 • zwięzłej opinii promotora na temat pracy oraz zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska, jeśli praca zostanie nagrodzona.

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy dostępne są w regulaminach konkursów.

Informacje pochodzą ze strony www.gpw.pl

Kontakt

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

konkurs@gpw.pl
www.gpw.pl

Dokumenty

do pobrania