Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs dla Początkujących Naukowców z zakresu Innowacji i Nowych Technologii

organizator:

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2018

Konkurs dla Początkujących Naukowców z zakresu Innowacji i Nowych Technologii

Konkurs obejmuje opublikowane prace naukowe z zakresu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych oraz nowych technologii. Przez publikacje naukowe należy rozumieć artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, studia przypadków oraz monografie.

Celem konkursu jest:

 • dążenie do stałego podnoszenia jakości publikacji naukowych;
 • propagowanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie publikacji naukowych w drodze ich prezentacji i dyskusji naukowych w czasie Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, w czasopiśmie Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Enterprise Management, w uczelniach oraz na innych krajowych i regionalnych konferencjach, a także sympozjach naukowych, dotyczących innowacji i nowych technologii;
 • pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych i do wymiany doświadczeń w zakresie kierunków postępu naukowego w obszarach innowacji i nowych technologii;
 • promowanie rozwoju karier naukowych początkujących naukowców.

W konkursie mogą wziąć udział opublikowane prace naukowe początkujących naukowców należących do Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP) lub Polskiego
Towarzystwa Zarządzania Innowacjami (PTZI). Poprzez termin początkujący naukowiec należy rozumieć osobę rozpoczynającą karierę naukową z tytułem magistra, nie posiadającą stopnia doktora.

Przesłanie najlepszych publikacji naukowych powinno nastąpić najpóźniej do 31 grudnia danego roku.

Zarządy PTZP oraz PTZI ustalą na dany rok pulę nagród za najlepszą publikację naukową w kwocie 1 000 zł dla każdego z Oddziałów PTZP i dwie nagrody po 1 000 zł dla PTZI.

Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia za publikacje naukowe nadesłane na Konkurs. Wyróżnienia te nie są honorowane pieniężnie.

Nagrody oraz dyplomy za nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji w Zakopanem. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy, a także tytuły ich prac zostaną podane na stronach internetowych PTZP i PTZI.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.ptzp.org.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
ul. Katowicka 65/5
45-061 Opole
tel 661 356 305
biuro@ptzp.org.pl
www.ptzp.org.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin