Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci54
 • absolwenci50
 • doktoranci13
 • naukowcy7
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • artystyczne29
 • naukowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie54
 • międzynarodowe10
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd21
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs dla młodzieży – Od pomysłu do realizacji

organizator:

Centrum Wolontariatu w Słupsku

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2009

Konkurs dla młodzieży – Od pomysłu do realizacji

Konkurs dla młodzieży – Od pomysłu do realizacji

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu, przygotowanego według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.wolontariat.org.pl/slupsk.
Nadsyłane projekty konkursowe powinny spełniać następujące warunki:

* Grupa powinna składać się z co najmniej 8 osób w wieku od 13 do 19 lat.
* Grupa powinna mieć dorosłego opiekuna/koordynatora.
* Odbiorcami planowanych działań powinny być lokalne społeczności i ich członkowie, czyli mieszkańcy miejscowości, rówieśnicy, dzieci, sąsiedzi, etc.
* Proponowane działania powinny być samodzielnie zaplanowane i realizowane przez grupę, a nie kierowane przez dorosłych.
* Projekty nie muszą zawierać komponentu finansowego, tzn. projekt należy zaplanować tak, aby możliwa była jego realizacja bez środków finansowych.
* Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010, a kończyć nie później niż 30 maja 2010 roku.

Termin nadsyłania konkursowych projektów upływa 30 listopada 2009 roku (decyduje data wpływu).
Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z projektami wybierze grupy, które otrzymają nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 grudnia 2009 roku.
Finał konkursu, połączonego z uroczystym wręczeniem nagród, odbędzie się w Słupsku, w sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica, w dniu 5 grudnia 2009 r. podczas Gali Wolontariatu.
Centrum Wolontariatu w Słupsku wesprze merytorycznie Kluby Wolontariusza, które zdecydują się na realizację projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.wolontariat.org.pl/slupsk lub kontaktując się z Centrum Wolontariatu w Słupsku:

Tel. (0 59) 840 13 70
E-mail: konkurs.wolontariat@gmail.com
Formularz wniosku, po pobraniu ze strony www.wolontariat.org.pl/slupsk po wypełnieniu należy:
wersję papierową przesłać (lub przynieść osobiście) na adres:

Centrum Wolontariatu w Słupsku
ul. Sienkiewicza 7/23 76-200 Słupsk
oraz
wersję elektroniczną należy przesłać na adres: konkurs.wolontariat@gmail.com

Informacje pochodzą ze strony: http://wiadomosci.ngo.pl

Kontakt

Centrum Wolontariatu w Słupsku
Sienkiewicza 7/23
76-200 Słupsk
059 840 13 70
slupsk@wolontariat.org.pl
http://www.wolontariat.org.pl/slupsk