Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs dla młodych przedsiębiorców

organizator:

Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2015

Konkurs dla młodych przedsiębiorców

Ogólnopolski Konkurs Młody Przedsiębiorca Roku rusza już po raz drugi i zaprasza do udziału młode pokolenie biznesu. Ideą Konkursu jest wyłonienie młodego przedsiębiorcy, który swoimi działaniami pokazuje, że można osiągnąć sukces w dowolnej branży. Wyróżnienia zostaną przyznane podczas finału na  uroczystej Gali w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach                               (12-14.10.2015r.).


O tytuł Młodego Przedsiębiorcy 2015 mogą ubiegać się przedsiębiorcy do 35. roku życia, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwo w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub są właścicielami/współwłaścicielami spółek założonych po 31 października 2012 roku. Konkurs składa się z trzech etapów:


Zgłoszenie odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie mlodyprzedsiebiorca.org/konkurs

Casting przed jury Konkursu wybranych przedsięwzięć biznesowych.

Gala finałowa z udziałem nominowanych młodych przedsiębiorców.

Jurorzy Konkursu, prócz głównego tytułu, przyznają także wyróżnianie grand prix oraz wyróżnienia w kategoriach:


moda&dizajn,

biznes tradycyjny,

ICT,

technologie medyczne&rynek zdrowia.

Swoje nagrodę przyzna również redakcja Pierwszego Miliona.


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w II edycji ogólnego Konkursu dla młodych przedsiębiorców oraz zgłaszania swoich firm. Na Konkurs zaprasza Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wraz z Pierwszym Milionem i Funduszem Górnośląskim S.A.  oraz partnerami programu „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście”. Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2015 r.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU


Regulamin konkursu „Młody Przedsiębiorca Roku 2015”

Konkurs jest organizowany przez Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (Komisję Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach) i skierowany jest do uczestników programu „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście”, którzy spełniają jego wymagania (prowadzą przedsiębiorstwo nie więcej niż trzy lata od daty jego powstania, a właścicielem/współwłaścicielem/wspólnikiem jest osoba do 35. roku życia) oraz zarejestrowali się jako przedsiębiorcy na stronie mlodyprzedsiebiorca.org

W wyniku Konkursu zostaną przyznane następujące tytuły:

„Młody Przedsiębiorca Roku 2015”.

Wyróżnienia – jury konkursu może podjąć decyzję o przyznaniu dowolnej ilości wyróżnień w dowolnych zakresach

Jury wręczy cztery wyróżnienia „branżowe” w następujących kategoriach: IT&ICT, moda&dizajn, medycyna&technologie medyczne, branże tradycyjne.

Termin trwania konkursu: 25.05.2015 – 30.10.2015 r.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I – wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opisanie w kilku zdaniach swojego największego sukcesu związanego z prowadzonym własnym biznesem (max. 3000 znaków ze spacjami). Można dodatkowo dostarczyć referencje od klienta.

Etap II – casting konkursowy przed jurorami. Każdy z uczestników będzie miał

za zadanie zaprezentować swój biznes przed jurorami. Castingi będą ograniczone czasowo. Przydział czasu na jedną prezentację poda organizator konkursu wraz z informacją o zakwalifikowaniu się do II etapu. Prezentacje będą odbywały się online

za pośrednictwem ogólnodostępnych środków komunikacji video (typu skype). Jury może poprosić o dostarczenie rekomendacji od klienta/kontrahenta i złożenia oświadczenia

o niezaleganiu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

W skład jurorów wchodzi zespół zarządzający oraz eksperci Programu „Młody Przedsiębiorca

w Nowoczesnym Mieście” – łącznie 11 osób.

Zespół zarządzający Programem do składu jury może zaprosić na jednym lub na obydwu etapach dodatkowe osoby.

Kalendarz:

31.08.2015 – dzień zakończenia działań promocyjnych i nadsyłania zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza dostępnego na www.mlodyprzedsiebiorca.org

07.09.2015 – termin zakończenia oceny wniosków zgłoszeniowych i dzień ogłoszenia listy Młodych Przedsiębiorców dopuszczonych do II etapu.

15.09.2015 – termin castingu konkursowego dla firm z największą ilością punktów

w I etapie (skład jury decyduje o ostatecznej ilości firm, które zaprasza na casting, licząc od tych z największą ilością punktów zdobytych w I etapie).

12-14.10.2015 – przyznanie tytułów podczas V Europejskiego Kongresu Małych

i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach (szczegóły dot. miejsca, daty i godziny wręczenia zostaną podane do końca września 2015r.).

Warunkiem otrzymania tytułu i wyróżnień jest osobiste stawiennictwo na gali wręczenia nagród podczas V Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach.

Spośród zgłoszonych Młodych Przedsiębiorców do Konkursu magazyn „Pierwszy Milion” może przyznać do trzech „Wyróżnień od Pierwszego Miliona”.

Decyzja jurorów i magazynu „Pierwszy Milion” o przyznaniu tytułów i wyróżnień jest ostateczna.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do odwołania Konkursu

w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Zespół Zarządzający Programem „Młody Przedsiębiorca

w Nowoczesnym Mieście” www.mlodyprzedsiebiorca.org


informacje pochodzą ze strony http://mlodyprzedsiebiorca.org/

Kontakt

Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Ul. Opolska 15
40-84 Katowice
+48 695 400 481
pgrzywa@rig.katowice.pl