Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs dla Młodych Architektów oraz Inżynierów 2020

organizator:

BUILDER

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 09.02.2021
wartość nagrody: 12 000 zł

Konkurs dla Młodych Architektów oraz Inżynierów 2020

Konkurs dla Młodych Architektów oraz konkurs dla Młodych Inżynierów ma charakter otwarty i ogólnopolski. Swoje zgłoszenia można przysyłać do 9 lutego 2021 roku.

Celem Konkursów jest szeroko rozumiana edukacja oraz wyłonienie i promocja młodych, uzdolnionych architektów i inżynierów budownictwa. Kapituła Konkursu, spośród nadesłanych prac, wyłania Laureatów, których prace najlepiej wypełniają zadania konkursowe oraz cechują się interesującą koncepcją, oryginalnym lub innowacyjnym podejściem do zadania konkursowego, a także uwzględniają w zadaniu wspólnym architektoniczno-inżynierskim rozwiązania materiałowe i technologiczne Partnerów Konkursu.

W Konkursach udział mogą brać osoby indywidualne lub zespoły maksymalnie 5 osobowe spełniające następujące warunki: pełnoletnie, do 34 roku życia, będące studentami I lub II stopnia studiów na kierunku budownictwo (wszystkie specjalizacje, m. in.: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Mosty i Budowle Podziemne; Teoria i Komputerowa Analiza Konstrukcji; Inżynieria Komunikacyjna; Drogi Szynowe; Inżynieria Produkcji Budowlanej, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie, Inżynieria Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie, Geotechnika i drogi, hydrotechnika), architektura oraz architektura wnętrz, lub architektura i urbanistyka, uczelni państwowych lub prywatnych oraz absolwenci tych studiów niezależnie od miejsca zatrudnienia.

W przypadku zadania wspólnego architektoniczno-inżynierskiego Uczestnikiem może być wyłącznie zespół składający się minimum z dwóch osób: architekta i konstruktora, a maksymalnie z 5 osób. W zespole mogą być architekci i inżynierowie różnych specjalizacji.

Prace konkursowe mogą przesyłać wymienione wyżej osoby, pod warunkiem wcześniejszej rejestracji w wyznaczonym terminie. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Organizatora od daty rozpoczęcia rejestracji.

Konkurs jest dwuetapowy. Etap I obejmuje ocenę wszystkich nadesłanych prac, które spełniają warunki formalne określone w niniejszym Regulaminie oraz wyłonienie z nich prac do II etapu. Kapituła ocenia prace bez możliwości identyfikacji autorów.W II etapie autorzy prezentują swoje prace przed Kapitułą. Prezentacja musi być przygotowana w formie multimedialnej. Fakultatywnie dopuszcza się zaprezentowanie plansz i makiet. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut. Autorzy muszą stawić się osobiście w wyznaczony przez Organizatora miejscu i terminie. W przypadku prac zespołowych pracę prezentuje przynajmniej jeden z członków zespołu autorskiego. W przypadku wprowadzonych obostrzeń sanitarnych z powodu pandemii Covid-19 organizator może wprowadzić zmianę sposobu prezentacji prac w formie on-line.

NAGRODA ZA ZADANIE WSPÓLNE ARCHITEKTONICZNO-INŻYNIERSKIE dla zespołów, w skład których wchodzą młodzi architekci i inżynierowie budownictwa WYZWANIE, KTÓRE ŁĄCZY:

 • I miejsce –12 000 zł,
 • II miejsce –8 000 zł,
 • III miejsce –5 000 zł,
 • 3 wyróżnienia x 2 000 zł,

Łączna pula nagród to 31 000 zł.

Nagrody przyznawane są ponadto oddzielnie dla młodych architektów oraz w kategorii „nagrody specjalne”, a ich szczegółowy wykaz można znaleźć na stronie Regulaminu.

Organizator dopuszcza zgłoszenie do Konkursu prac studenckich (np. semestralnych, zaliczeniowych, realizowanych w ramach kół naukowych itp.) wykonywanych pod kierunkiem wykładowcy lub promotora. Prace te muszą być zgodne z zadaniami Konkursowymi.

W każdej edycji Konkursu wyznaczane są zadania konkursowe stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu w kategoriach:

 • wspólne architektoniczno-inżynierskie „Wyzwanie, które łączy”,
 • architektoniczne „Wyzwanie Młodego Architekta”,
 • inżynierskie „Wyzwanie Młodego Inżyniera”

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 • rejestracja w wyznaczonym terminie poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego. Link do formularza dostępny jest na stronie internetowej Organizatora i na odpowiednim profilu Facebook dla architektów oraz dla inżynierów
 • przesłanie w wyznaczonym terminie pracy konkursowej za pośrednictwem specjalnej aplikacji, do której link znajduje się na wyżej wymienionej stronie Organizatora oraz stronach na profilach Facebook.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: builder4future.pl

A po więcej ciekawych ofert konkursowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki konkursów.

Kontakt

BUILDER
ul. Patriotów 174
04-832 Warszawa
tel. 22 853 06 87
biuro@buildercorp.pl
www.buildercorp.pl

Dokumenty

do pobrania