Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci57
 • absolwenci53
 • doktoranci14
 • naukowcy9
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie20
 • artystyczne31
 • naukowe29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • międzynarodowe12
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa6
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd23
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs dla magistrantów i doktorantów im. Willy’ego Brandta

organizator:

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2010

Konkurs dla magistrantów i doktorantów im. Willy’ego Brandta

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w konkursie przeznaczonym dla osób, których tematami pracy magisterskiej/ doktorskiej są Niemcy lub szeroko pojęta tematyka stosunków polsko- niemieckich.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:

– na najlepszą pracę magisterską,
– na najlepszą pracę doktorską

W konkursie mogą brać udział absolwenci różnych kierunków studiów, którzy obronili  prace w 2009r.

Terminy:
W przypadku prac magisterskich postępowanie jest dwustopniowe:

1. W pierwszym kroku wyłoniona będzie grupa najlepszych prac na podstawie przesłanego zgłoszenia wraz z dołączonym obszernym streszczeniem oraz opinią samodzielnego pracownika nauki.
2. Osoby, które przejdą do drugiego etapu będą proszone o przesłanie maszynopisu pracy. Termin nadsyłania zgłoszenia upływa pod koniec br.

W przypadku prac doktorskich maszynopisy należy nadsyłać do końca stycznia 2010 r.

Nagrody:
Dla laureatów konkursu przewidziano:

– wręczenie symbolicznych statuetek patrona Centrum, kanclerza RFN, Willy’ego Brandta
– druk pracy w jednej z prestiżowych serii wydawniczych Centrum,
– dodatkowo skróty prac (do 20% objętości całej pracy) zostana opublikowane na portalu niemcy-online.pl

Informacje pochodzą ze strony www.wbz.uni.wroc.pl i www.niemcy-online.pl

Kontakt

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Strażnicza 1-3
50-206 Wroclaw
48-71-375 95 01
wbz@uni.wroc.pl