Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci54
 • absolwenci50
 • doktoranci13
 • naukowcy7
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • artystyczne29
 • naukowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie54
 • międzynarodowe10
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd21
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs dla inzynierów o Nagrodę Mondialogo

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2009

Konkurs dla inzynierów o Nagrodę Mondialogo

Warunki aplikacji

W konkursie mogą wziąć udział międzynarodowe zespoły złożone ze studentów kierunków technicznych z krajów rozwiniętych i rozwijających się. Zadaniem drużyn będzie opracowanie projektów uwzględniających realizację Milenijnych Celów Rozwoju Narodów Zjednoczonych. Projekty mają pomóc w ograniczaniu ubóstwa, zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludzkich, wzmocnieniu zrównoważonego rozwoju w takich dziedzinach jak zaopatrzenie w wodę i zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych, łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu i dostosowanie się do zmieniających się warunków klimatycznych.
Międzynarodowe Zespoły Projektowe muszą zarejestrować się do 31 grudnia 2008. Projekty można przesyłać do 30 kwietnia 2009.
Szczegółowe informacje na temat konkursu (wskazówki, nagrody, lista proponowanych tematów projektów) na oficjalnej stronie Nagrody Mondialogo dla Inżynierów: http://www.mondialogo.org/5.html?&L=en

(Informacja pochodzi ze strony Europejskiego Portalu Młodzieżowego: http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=PL)

 

Mondialogo Engineering Award

http://www.mondialogo.org/5.html?&L=en

Kontakt

.
.
.