Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie79
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs dla grafików na opracowanie SIW

organizator:

Polski Związek Kamieniarstwa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.11.2020
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs dla grafików na opracowanie SIW

Przedmiotem konkursu dla grafików jest opracowanie SIW czyli systemu identyfikacji wizualnej dla Polskiego Związku Kamieniarstwa. Swoje projekty można przesyłać do 20 listopada 2020 roku.

Praca konkursowa składa się z graficznego projektu SIW w skład, którego wchodzą:

 • logotyp-wizytówka (format 90 x 50 mm)
 • papier firmowy (format A4)
 • koperta ( format DL 220 x 110 mm)
 • szablon prezentacji PowerPoint
 • oraz inne proponowane przez projektanta materiały do wykorzystania przez PZK –pozycja nieobowiązkowa.

Można przesłać tylko jedną wersję projektu każdego podpunktu. Całość materiału zawarta na nośniku danych: pendrive lub płyta CD, w pliku PDF oraz CDR i DXF. Pliki i nośnik opisane za pomocą pięciocyfrowego numeru identyfikacyjnego. Nazwa każdego pliku musi zawierać jeden wspólny numer identyfikacyjny złożony z 5 cyfr. Tym samym numerem musi być oznaczony nośnik zawierający pliki.

Niedozwolone jest używanie nazw sugerujących tożsamość autora. Nośniki należy przekazać w zapieczętowanej kopercie oznaczonej tym samym numerem, co pliki. Wraz z zapakowanymi nośnikami każdy z uczestników dostarcza drugą zaklejoną kopertę podpisaną numerem identyfikacyjnym z wypełnionym FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM i OŚWIADCZENIEM we wnętrzu (formularz zgłoszeniowy i oświadczenie znajdują się na końcu Regulaminu ). Otwarcia kopert dokona Organizator po rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagrody.

Wytyczne zleceniodawcy:

 • logotyp musi kojarzyć się z kamieniarstwem,
 • projektowany znak graficzny powinien być czytelny w każdym z wymienionych wyżej formatów Założenia zleceniodawcy odnośnie funkcji jaką mają spełniać poszczególne elementy SIW,
 • logotyp powinien być możliwy do wykonania za pomocą dłuta i młotka,
 • kolorystyka SIW powinna nawiązywać do kolorów ziemi,
 • SIW powinien również być czytelny w wersji czarno-białej,
 • opracowany SIW powinien być graficzne spójny w wersji polskiej,angielskiej i niemieckiej(Polski Związek Kamieniarstwa, Polish Stonemasonry Association, Polnischer Steinmetzverband).

W konkursie zostanie przyznana nagroda pieniężna dla zwycięskiej koncepcji w wysokości 5 000 zł brutto. Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł brutto dla pracy wyróżnionej.

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej i do innego rozdziału nagród, zależnie od poziomu prac uczestników. Konkursowe prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście w dniach: 16-20.11.2020 od godz. 9.00 do 15.00 do biura Organizatora w Strzegomiu przy ul. Niepodległości 22lub przesłać na adres: Polski Związek Kamieniarstwa ul. Niepodległości 22 58-150 Strzegom z dopiskiem „Konkurs SIW” do dnia 20.11.2020 (obowiązuje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki). Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zachowania dowodów nadania przesyłki zawierającej pracę konkursową, co najmniej do dnia ogłoszenia wyników konkursu. Koszty dostarczenia prac konkursowych do organizatorów konkursu pokrywa uczestnik konkursu.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: zpbk.pl

A codziennie na naszej stronie pojawiają się nowe, interesujące propozycje konkursów, nie tylko artystycznych.

Kontakt

Polski Związek Kamieniarstwa
ul. Kościuszki 2 .m pokój 19
58-150 Strzegom
tel. 74 855 12 28
poczta@zpbk.pl
www.zpbk.pl

Dokumenty

do pobrania