Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs dla dziennikarzy polskich o nagrodę Marszałka Senatu RP

organizator:

Kancelaria Senatu RP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.08.2010

Konkurs dla dziennikarzy polskich o nagrodę Marszałka Senatu RP

W związku z uchwałą Senatu RP o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej Kancelaria Senatu ogłasza Konkurs dla dziennikarzy polskich o nagrodę Marszałka Senatu RP pt.: „Mała Ojczyzna to przestrzeń, którą kształtujemy i która nas ukształtowała”.

Celem konkursu jest pokazanie możliwości wpływania na otaczający nas świat i środowisko poprzez zaangażowanie się obywateli w działalność samorządową.

Chodzi o pokazanie jak ludzie organizując się i działając na rzecz określonej wspólnoty sprzeciwiają się apatii, bezradności, zmieniają swoje środowisko, poprawiają warunki życia i pracy, potrafią mobilizować innych wokół wytyczonych celów. Dotyczy to zarówno odrodzonych samorządów w Polsce, ale także włączenia się obywateli polskich w działalność na rzecz lokalnych społeczności poza granicami kraju w państwach Unii Europejskiej, a także innych krajach, w których żyją i pracują Polacy.

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach i w czasopismach, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, internetowych portalach realizujących programy dla Polonii, a także współpracownicy tych redakcji.

Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie pracy lub wyemitowanie programu od początku 2010 r. do 15 sierpnia 2010 r i przesłanie dwóch kopii na adres:

Kancelaria Senatu
Gabinet Marszałka – pok.209
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla dziennikarzy” do 15 sierpnia br.
Ogłoszenie wyników
i rozdanie nagród nastąpi w trakcie XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych 14 września 2010 r w Poznaniu.

Prace powinny odpowiadać następującym kryteriom:

 • treść publikacji powinna być zgodna z celem konkursu,
 • forma pracy dowolna (esej, rozprawka, reportaż, wywiad),
 • kopie tekstów prasowych, audycji radiowych lub programów telewizyjnych powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w osobnej kopercie, znajdującej się w przesyłce,
 • prace mogą składać dziennikarze (autorzy) lub redakcje,
 • prace powinny być opublikowane w języku polskim.

Jeśli jeden autor chce przesłać więcej prac konkursowych, każda musi być opatrzona odrębnym pseudonimem i nadejść w odrębnej przesyłce.

Prace oceni Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli środowiska językoznawców, dziennikarzy, senatorów.

Nagrody:

 • I nagroda – 6000 zł
 • II nagroda – 4000 zł
 • III nagroda – 3000 zł
 • Wyróżnienia (2) x1000 zł

Informacje pochodzą ze strony www.senat.gov.pl

Kontakt

Kancelaria Senatu RP
ul. Wiejska 6
02-902 Warszawa
tel. (22) 694 95 12
senat@nw.senat.gov.pl
www.senat.gov.pl