Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs dla Dziennikarzy na najlepszy artykuł nt. zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego

organizator:

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2009

Konkurs dla Dziennikarzy na najlepszy artykuł nt. zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego

Konkurs dla dziennikarzy (w ramach European Journalist Award) na najlepszy artykuł nt. zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w krajach rozwijających się organizowany jest przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

W konkursie mogą wziąć udział autorki i autorzy artykułów, które zostały opublikowane zarówno w mediach drukowanych, jak i  elektronicznych pomiędzy 15 grudnia 2008 a 15 grudnia 2009 roku.
Autor może zgłosić do konkursu tylko jeden artykuł. Teksty mogą być również zgłoszone przez redakcje oraz organizacje pozarządowe.

Termin przesyłania prac upływa 15 grudnia 2009. Autor wybranego przez jury artykułu przejdzie do etapu ogólnoeuropejskiego. Główna nagroda w etapie europejskim to 2000 EURO. Dodatkowo podróż studyjna do Ugandy.

Kryteria oceny

Zgłoszone do konkursu artykuły mają dotyczyć Milenijnych Celów Rozwoju odnoszących się do zdrowia, a w szczególności:
– wyeliminowania skrajnego ubóstwa i głodu,
– zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn,
– ograniczenia umieralności dzieci,
– poprawy opieki zdrowotnej nad matkami oraz ograniczania rozprzestrzeniania się HIV/AIDS.

W artykułach powinny być zaakcentowane bliskie powiązania pomiędzy SRH a likwidacją ubóstwa w krajach rozwijających się. Teksty powinny obrazować ogólną sytuację dotyczącą SRH oraz programów ludnościowych związanych z SRH w krajach rozwijających się, a także pokazywać przykłady krajowej i międzynarodowej pomocy  rozwojowej dotyczącej SRH.

Informacje pochodzą ze strony: www.federa.org.pl

Kontakt

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Nowolipie 13/15
00-150 Warszawa
022 635 93 95
federacja@federa.org.pl
www.federa.org.pl