Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs dla Doktorów z Innowacji w Procesach i Systemach Produkcyjnych PTZP

organizator:

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2018
pula nagród: 3750 zł

Konkurs dla Doktorów z Innowacji w Procesach i Systemach Produkcyjnych PTZP

Konkurs obejmuje opublikowane prace naukowe z zakresu innowacji w procesach i systemach produkcyjnych. Przez publikacje naukowe należy rozumieć artykuły naukowe oraz monografie i książki.

Celem konkursu jest:

 • dążenie do stałego podnoszenia jakości publikacji naukowych;
 • propagowanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie publikacji naukowych w drodze ich prezentacji i dyskusji naukowych w czasie konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, w czasopiśmie Management and Production Engineering Review, w uczelniach oraz na innych krajowych i międzynarodowych konferencjach, a także sympozjach naukowych, dotyczących innowacji procesów produkcyjnych i zarządzania produkcją;
 • pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych i do wymiany doświadczeń w zakresie kierunków postępu naukowego w obszarach: innowacji, procesach produkcyjnych i zarzadzaniu produkcją;
 • promowanie rozwoju karier naukowych osób ze stopniem doktora.

W konkursie mogą wziąć udział opublikowane prace naukowe osób, posiadających stopień doktora, należących do Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP) lub Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami (PTZI). Nie obowiązuje ograniczenie wiekowe.

Przesłanie najlepszych publikacji naukowych powinno nastąpić najpóźniej do 31 grudnia danego roku.

Zarządy PTZP oraz PTZI ustalą na dany rok pulę nagród za najlepszą publikację naukową w kwocie 1 250 zł dla każdego z Oddziałów PTZP i dwie nagrody po 1250 zł dla PTZI.

Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia za publikacje naukowe nadesłane na Konkurs. Wyróżnienia te nie są honorowane pieniężnie.

Nagrody oraz dyplomy za nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji w Zakopanem.

Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy, a także tytuły ich prac zostaną podane na stronach internetowych PTZP i PTZI

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.ptzp.org.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
ul. Katowicka 65/5
45-061 Opole
tel. 661 356 305
biuro@ptzp.org.pl
www.ptzp.org.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin