Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs dla artystów Satyrykon 2021

organizator:

Legnickie Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2020
liczba nagród: 15
wartość nagrody: 10 000 zł

Konkurs dla artystów Satyrykon 2021

Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2021 jest konkursem otwartym. Swoje prace wykonane w dowolnej technice można zgłaszać do 31 grudnia 2020 roku.

Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane w dowolnej technice (preferowane rysunki bez podpisu), będące oryginałami – powstałe w ostatnich dwóch latach (2019-2020) i zakwalifikowane przez autorów do działów:

 • RODZINA
 • ŻART i SATYRA

Prace nagradzane na innych konkursach będą wyłączone z konkursu SATYRYKON. Prace należy przesyłać drogą mailową do dnia 31 grudnia 2020 r. do godziny 23:59 czasu polskiego na adres: konkurs.satyrykon@lck.art.pl

Do konkursu można zgłosić po 3 prace do każdego z działów. Format prac – maximum A-3 (297 x 420 mm), rozmiar jednego pliku do 5 MB, zapisane w rozszerzeniu JPEG. W przypadku obiektów, których nie można przesłać elektronicznie (np. rzeźby) sposób dostarczenia pracy zostanie ustalony z organizatorem: satyrykon@lck.art.pl lub +48 76 723 37.

Do prac należy dołączyć krótką notę biograficzną i wypełnioną kartę zgłoszenia (należy wypełnić pismem drukowanym). Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i rozpowszechnianie wizerunku.

Prace konkursowe kwalifikować do wystawy będzie międzynarodowe Jury.

Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:

 • Grand Prix SATYRYKONU 2021 – szczerozłoty kluczyk oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 PLN
 • 2 złote medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 7 000 zł każda,
 • 2 srebrne medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 6 000 zł każda,
 • 2 brązowe medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5 000 zł każda,
 • 4 wyróżnienia po 4 000 zł każde,
 • nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4 000 zł ,
 • nagroda dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4 000 zł za najlepszą fotografię.

Organizatorzy przewidują również przyznanie dodatkowej nagrody dla laureata: Autora NAJLEPSZEGO DEBIUTU oraz Autora STUDENCKIEGO DEBIUTU wraz z organizacją wystawy autorskiej w Galerii Satyrykon w ramach programu imprezy SATYRYKON 2021.

Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich nieprzyznania oraz nieprzyznania Grand Prix SATYRYKONU przysługuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

Indeks prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostanie ogłoszony do 29 stycznia 2021 r. na stronie internetowej Organizatora

Warunkiem prezentacji prac na wystawie pokonkursowej jest doręczenie przez Autorów oryginałów prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2021 r. (liczy się data wpłynięcia prac do organizatora) na adres: Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON – Legnica 2021, Chojnowska 2, Akademia Rycerska 59-220 Legnica.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 22 lutego 2021 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem zwrotu oryginałów prac jest przekazanie na rzecz Galerii Satyrykonu wskazanej przez Autora pracy/prac, co stanowić będzie rekompensatę za koszty przesyłki. W razie niewskazania, organizator może odesłać prace na koszt Autora. Szczegóły opłaty i zwrotu zostaną ustalone indywidualnie w korespondencji elektronicznej.

Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatnie katalog. Organizatorzy zapewniają laureatom bezpłatny udział w imprezie SATYRYKON 2021 w dniach 18-20 VI 2021 r.

Prace nadesłane na konkurs po zakończeniu wystawy będą eksponowane w kraju i za granicą, a następnie zwrócone uczestnikom konkursu do końca 2022 r.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: satyrykon.pl

A w naszej bazie konkursów codziennie pojawiają się nowe, interesujące propozycje konkursowe.

Kontakt

Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2
59-220 Legnica
tel. 76 723 37 00
satyrykon@wp.pl
www.lck.art.pl