Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci69
 • absolwenci71
 • doktoranci13
 • naukowcy10
 • inni43
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne6
 • sportowe1
 • artystyczne30
 • naukowe35
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma12
 • instytucja rządowa7
 • samorząd37
 • inny5
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs czasopisma Diametros na artykuł naukowy

organizator:

Diametros – An Online Journal of Philosophy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.02.2017

Konkurs czasopisma Diametros na artykuł naukowy

Celem wydania specjalnego jest zachęcenie filozofów do przemyślenia obecnego paradygmatu w dziedzinie etyki, poprzez przeniesienie dyskusji na temat zagadnień etycznych na problemy związane z niepewnością.

Termin nadsyłania prac upływa 15 stycznia 2017. Spodziewana data publikacji wydania specjalnego to wrzesień 2017. Autor najlepszej pracy otrzyma 6000 PLN (odpowiednik: 1250 EURO/1500 USD/1100 GBP; netto).

Normatywne teoretyzowanie w etyce bardzo często przeprowadzane jest obecnie bez chociażby wspomnienia niepewności. Sven Ove Jansson (2003) właściwie opisał ten obecny stan rzeczy sloganem: „Etyka jest wciąż żywa w świecie newtońskim”. W książce „The Oxford Handbook of Philosophy and Probability” możemy przeczytać: „Typowa filozofia moralna w dużej mierze nie dotyczy prawdopodobieństwa” (McCarthy 2016). To specjalne umiłowanie pewności w etyce jest zaskakujące, gdyż większość decyzji i ocen przeprowadzanych jest zarówno przez jednostki, jak i decydentów we mgle niepewności, ignorancji,  nieokreśloności i – co najmniej – ryzyka.

Dlatego głównym zadaniem tego wydania specjalnego i międzynarodowego konkursu jest zachęcenie do pracy nad etycznymi ocenami i decyzjami podejmowanymi pod różnymi rodzajami niepewności, gdy jednostka lub decydent nie ma dostępu do wiedzy o np.: istotnych faktach, konsekwencjach decyzji, tożsamością zaangażowanych ludzi, decyzjach lub preferencjach innych ludzi, indywidualizacji działań, ontologicznym i moralnym stanie niektórych istot, istotnych doktrynach normatywnych itd. Szczególnie pożądane są artykuły dotyczące metaetyki, etyki normatywnej i historii etyki, a także zastosowania proponowanego podejścia do etyki praktycznej (w szczególności: bioetyki, etyki środowiskowej, etyki wojny, etyki technologii). Artykuły dotyczące innych dyscyplin filozofii (np.: epistemologii, filozofii nauki) również są mile widziane, o ile mają znaczny związek z zagadnieniami etycznymi.

Tematyka obejmuje (ale nie jest ograniczona do):

 • możliwości i ograniczenia wykorzystywania teorii decyzji w etyce;
 • psychologia podejmowania decyzji pod wpływem niepewności i etyki;
 • obiektywne, subiektywne, epistemologiczne uwzględnienie etycznego „powinien”;
 • niepewność i normatywne teorie w etyce ogólnej (utylitaryzm, teorie deontologiczne, kontraktualizm, teorie oparte na prawie) lub sprawiedliwość dystrybutywna (np.: egalitaryzm, priorytaryzm itd.)
 • niepewność normatywna lub moralna
 • rola niepewności w argumentacji dotyczącej konkretnych zagadnień etyki praktycznej (np.: etyka kliniczna, badania naukowe, ocena technologii, środowiska, wojny itd.)

Wymagania:

Autorzy zainteresowani uczestnictwem proszeni są o przesłanie swoich prac do podwójnie ślepej recenzji (double-blind peer review) poprzez platformę internetową: www.diametros.iphils.uj.edu.pl.

Nadesłane artykuły powinny:

 • być napisane w języku angielskim;
 • prezentować oryginalne badania;
 • składać się od 7 000 do 10 000 słów (łącznie z przypisami i bibliografią);
 • być nigdy wcześniej niepublikowane;
 • spełniać inne kryteria prac nadsyłanych do czasopisma Diametros.

Przy ocenie artykułów priorytet otrzymają teksty charakteryzujące się oryginalnością, jasnością wypowiedzi i potencjałem do dalszej dyskusji. Zachęcamy do nadsyłania prac przez badaczy na każdym szczeblu kariery (w tym słuchaczy studiów podyplomowych ubiegających się o tytuł doktora). Autor zwycięskiego eseju zostanie poproszony o wyraźne oświadczenie na piśmie, że jest on sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce.

W szczególnych przypadkach (np. w przypadku wcześniejszych zobowiązań autora) możliwe jest nadesłanie pracy jedynie na użytek międzynarodowego konkursu na artykuł naukowy, bez wydawania go w specjalnym numerze Diametrosa. W tym przypadki autor powinien jak najszybciej skontaktować się z organizatorami, a jego praca powinna spełniać wszystkie powyższe wymagania, za wyjątkiem tego, że może zostać gdziekolwiek opublikowana po ogłoszeniu wyników konkursu (pierwsza połowa 2017). Możliwe jest także nadesłanie pracy wyłącznie na użytek wydania specjalnego, bez uczestnictwa w międzynarodowym konkursie na artykuł naukowy (np. gdy autor musi uznać w tekście inne źródło finansowania).

Wszystkie zapytania dotyczące wydania specjalnego i międzynarodowego konkursu na artykuł naukowy prosimy przesyłać na: ethicsanduncertainty@gmail.com.

Informacje pochodzą ze strony: www.diametros.iphils.uj.edu.pl

Kontakt

Jagiellonian University Institute of Philosophy
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

diametros_en@uj.edu.pl
www.diametros.iphils.uj.edu.pl