Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs "Co zmieniło się w moim życiu dzięki Funduszom Europejskim?"

organizator:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.09.2011

Konkurs "Co zmieniło się w moim życiu dzięki Funduszom Europejskim?"

Celem ogłoszonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego Konkursu jest popularyzacja
wiedzy na temat funduszy pochodzących z Unii Europejskiej wśród uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz stymulowanie zainteresowania
tematyką Funduszy Europejskich wśród wśród młodzieży szkolnej, jak również promocja najlepszych projektów zrealizowanych z FE.

Konkurs podzielony jest na 5 linii tematycznych:

 • linia plastyczna, prace należy zgłaszać w terminie od 12.09 do 10.11.2011 r.
 • linia literacka, prace należy zgłaszać w terminie od 12.09 do 10.11.2011r.
 • fotoreportaż, prace należy zgłaszać w terminie od 24.06 do 20.09.2011r.
 • linia komiksowa, prace należy zgłaszać w terminie od 12.09 do 10.11.2011r.
 • linia filmowa, prace należy zgłaszać w terminie od 24.06 do 20.09.2011r.

Prace w Konkursie można składać indywidualnie oraz jako grupa w zależności od linii
tematycznej, przy czym grupa nie może być większa niż 3 osoby

Prace konkursowe muszą spełnić następujące kryteria podstawowe:

 • promować dobre praktyki wykorzystania Funduszy Europejskich na terenie Polski;
 • promować efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
 • pokazywać pozytywne zmiany, jakie nastąpiły w mojej okolicy, mieście i regionie,
 • dzięki wykorzystywaniu środków z Funduszy Europejskich

Do pracy należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełniony formularz zgłoszeniowy
indywidualny lub grupowy (w zależności od linii tematycznej) podpisany przez rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego/ych uczestnika/ów.
Prace należy składać, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminie określonym dla
każdej linii tematycznej na adres Biura Konkursu (decyduje data stempla pocztowego):

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs pt. „Co zmieniło się w moim życiu dzięki FE?”
nazwa odpowiedniej linii tematycznej

Laureaci każdej linii tematycznej zostaną powiadomieni (mailem, pocztą bądź telefonicznie)
o wynikach Konkursu w terminie nie później niż do dnia 30.11.2011 r.

Szczegółowe informacje nt. Konkursu znajdują się pod adresem
funduszeeuropejskie.gov.pl

Pytania w sprawach dotyczących Konkursu można przesyłać na adres e-mail:
konkursy.szkolne@mrr.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony funduszeeuropejskie.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

konkursy.szkolne@mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl