Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Burmistrza Mosina na pracę dyplomową dot. gminy Mosina

organizator:

Urząd Miejski w Mosinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 12.10.2020
wartość nagrody: 2000 zł

Konkurs Burmistrza Mosina na pracę dyplomową dot. gminy Mosina

Trwa nabór prac w ramach konkursu burmistrza gminy Mosina na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, którego organizatorem jest Gmina Mosina. Prace można zgłaszać do 12 października 2020 r.

Celem konkursu jest podejmowanie wśród młodzieży akademickiej tematów badań interdyscyplinarnych wzbogacających wiedzę naukową o naszej gminie oraz popularyzacja aktualnego dorobku w tym zakresie.

Zakres tematyczny prac może obejmować m.in.: turystykę i walory przyrodnicze, historię Gminy Mosina, prace dotyczące uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w tym również infrastruktury technicznej i drogowej.

Zgłoszone prace licencjacie, inżynierskie lub magisterskie powinny być obronione w ciągu 5 lat od terminu zgłoszenia. Ocenie będą podlegać m.in.: wartość poznawcza podjętego tematu, przydatność i zastosowanie w praktyce, wartość źródłowa i dokumentacyjna, forma ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu, oryginalność ujęcia tematu.

Autor najlepszej, zdaniem komisji konkursowej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł.

Zgłoszenie i jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej i elektronicznej należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Mosinie, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina”.

Termin zgłoszeń – w Uchwale Nr LXII/725/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina znajduje się zapis, że prace do konkursu można składać do 10 października każdego roku. W związku z tym, że 10 października przypada w 2020 roku w sobotę, termin składania prac ulega wydłużeniu do 12 października 2020 r.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: samorzad.pap.pl

A w naszej wyszukiwarce znajdziecie inne, ciekawe oferty konkursów naukowych.

Kontakt

Urząd Miejski w Mosinie
pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
tel. 61 810 95 00
um@mosina.pl
www.mosina.pl