Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Banku Zachodniego WBK S.A. na najlepszą pracę (projekt) z zakresu bankowości i finansów dla

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2009

Konkurs Banku Zachodniego WBK S.A. na najlepszą pracę (projekt) z zakresu bankowości i finansów dla

Warunki aplikacji

Konkurs Banku Zachodniego WBK S.A. na najlepszą pracę (projekt) z zakres bankowości i finansów dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Bank Zachodni WBK S.A. oraz Politechnika Wrocławska pragnąc szerzyć zainteresowanie tematyką bankową i finansową ogłaszają Konkurs na nagrody Banku Zachodniego WBK S.A. dla studentów Politechniki Wrocławskiej za najlepszą pracę z dziedziny bankowości i finansów, zwany dalej „Konkursem”.

1. Organizatorem Konkursu są Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, oraz Politechnika Wrocławska – uczelnia publiczna z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, zwani dalej łącznie „Organizatorem”. Fundatorem nagród jest Bank Zachodni WBK S.A. Konkurs jest organizowany w ramach projektu EDURISK.
2. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace (projekty) o tematyce bankowej i finansowej opracowane samodzielnie przez studentów co najmniej 3 roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich), jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia, dowolnych kierunków studiów Politechniki Wrocławskiej. W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci zatrudnieni u Organizatora. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
3. Organizator powoła siedmioosobową Komisję konkursową, składającą się z trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Wrocławskiej i czterech przedstawicieli Banku Zachodniego WBK S.A.
4. Komisja konkursowa przyzna za najlepsze prace zgłoszone na Konkurs następujące nagrody: 7500 PLN brutto za I miejsce, 5000 PLN brutto za II miejsce, 2500 PLN za III miejsce i maksymalnie do pięciu wyróżnień po 1000 PLN brutto. Komisja konkursowa może nie przyznać nagród albo wyróżnień w przypadku, gdy uzna, że przedstawione prace nie spełniają oczekiwań Organizatora Konkursu.
5. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

6. Prace wraz z wnioskami należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej (szczegóły w Regulaminie Konkursu – nagrody BZWBK), do 15 września 2009 r. na adres:

Departament PR
Bank Zachodni WBK S.A.
Rynek 9/11
50-950 Wrocław
e-mail: konkurs@bzwbk.pl

na który można także kierowć pytania do Organizatora dotyczące Konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.konkurs-bzwbk.wppt.pwr.wroc.pl/konkurs.php

 

Kontakt

.
.
.