Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na na najlepsze prace

organizator:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2015

Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na na najlepsze prace

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY zaprasza do udziału w KONKURSIE na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.
Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2014 roku, napisanych w języku polskim.
Autorom najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
 • Za pracę licencjacką: Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 5.000 zł , II Nagroda: 2.500 zł
 • Za  pracę magisterską: Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 10.000 zł,  II Nagroda: 6.000 zł
 • Za pracę doktorską: Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 15.000 zł, II Nagroda: 8.000 zł
Ponadto, Jury Konkursu może przyznać nagrody dodatkowe: odpłatną praktykę w BFG lub możliwość publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie „Bezpieczny Bank”.
Prace można nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2015 roku na adres:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs”.
O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Wniosek o zgłoszeniu pracy do Konkursu powinien zawierać:
 • imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu;
 • kopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie, na podstawie pracy zgłoszonej na Konkurs, tytułu zawodowego licencjata, magistra lub stopnia doktora wraz z wpisem uzyskanej oceny z pracy dyplomowej, datą obrony, oznaczeniem wydziału lub instytutu i uczelni lub instytucji naukowej, w której obrona się odbyła;
 • opinię o pracy podpisaną przez promotora lub recenzenta, a w przypadku prac doktorskich – recenzje przygotowane przez recenzentów w przewodzie doktorskim;
 • oświadczenie autora pracy (na formularzu zgłoszeniowym dla autorów prac – w załączniku), o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i akceptację Regulaminu Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie oraz przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do końca maja 2015 roku. Lista laureatów oraz termin wręczenia nagród zostaną ogłoszone na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Szczegółowe warunki zgłaszania prac do Konkursu określa Regulamin, dostepny na stronie www.bfg.pl/konkurs-na-prace-naukowe
Koordynator: Małgorzata Polak
tel. 22 583 05 74

Informacje pochodzą ze strony: www.bfg.pl/konkurs-na-prace-naukowe

Kontakt

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa

malgorzata.polak@bfg.pl
www.bfg.pl/konkurs-na-prace-naukowe