Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie45
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs "Bajka w naszych rękach"

organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2010

Konkurs "Bajka w naszych rękach"

Przedmiotem konkursu jest napisanie bajki (opowiadania) dla dzieci o tematyce związanej z wadami rąk. Bajka musi poruszać tematykę wad rąk poprzez bajkową alegorię. Opowiadanie ma być adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bajki powinny pokazywać możliwość zabawy, przyjaźni i pracy z innymi – możliwość integracji. Powinny uświadamiać, że w działaniu nie ma różnic miedzy osobami zdrowymi a posiadającymi „inne ręce”. Celem bajki ma być edukacja i ułatwienie kontaktu zdrowych dzieci z dziećmi z wadami rąk. Powstała książka będzie narzędziem dla nauczycieli, opiekunów i samych dzieci, które pomoże się im odnaleźć w trudnej sytuacji, uzyskaniu akceptacji i odnalezienia się w grupie.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy,  bez względu na wiek i wykształcenie. Jeden uczestnik  może przedstawić kilka bajek, także jedną bajkę może tworzyć kilka osób (np. rodzice z dziećmi). Akceptowane są zarówno utwory pisane wierszem jak i prozą. Bajka może mieć maksymalnie 6 stron tekstu, każda strona może mieć maksymalnie 1000 znaków (ze spacjami). Maksymalna liczba znaków w całej bajce nie może przekraczać 6000 znaków (ze spacjami). Każdy uczestnik przesyłając pracę na konkurs, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pracą podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Prace konkursowe należy nadsyłać drogą pocztową na adres Organizatora  tj. skrytka pocztowa 442, 00-950 Warszawa 1 do 31 grudnia 2010 r. O zachowaniu terminu decyduje data nadania na poczcie (stempla pocztowego). Pracę należy przesłać również w wersji elektronicznej na adres stowarzyszenie@wnaszychrekach.pl.

W konkursie zostanie wyróżnionych osiem bajek. Wszystkie bajki w miarę możliwości zostaną wydane w formie drukowanej. Organizator przewiduje następujące nagrody dla trzech pierwszych laureatów konkursu:

 • I miejsce – 2000 zł
 • II miejsce – 800 zł
 • III miejsce – 400 zł

Informacje pochodzą ze strony www.wnaszychrekach.pl

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach"
skrytka pocztowa 442
00-950 Warszawa 1

stowarzyszenie@wnaszychrekach.pl
www.wnaszychrekach.pl