Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs ASTOR na prace dyplomowe

organizator:

ASTOR Sp. z o. o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2016
termin rozstrzygnięcia: 31.12.2016
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs ASTOR na prace dyplomowe

W ramach działań mających na celu wspieranie polskiej edukacji, od 1998 roku ASTOR prowadzi konkurs na najlepszą pracę dyplomową wykonaną w oparciu o produkty ze swojej oferty.

Konkurs ASTOR – Kryterium oceny

W sposób szczególny zwraca się uwagę na:

 • Innowacyjność rozwiązania
 • Poziom technicznego wykonania pracy
 • Możliwość wdrożenia rozwiązania w praktyce
 • Złożoność rozwiązywanego zagadnienia
 • Mnogość produktów z oferty ASTOR wykorzystanych w pracy
 • Poziom integracji poszczególnych elementów systemu
 • Wykorzystanie zaawansowanych funkcji produktów

Konkurs rozstrzygany jest w dwóch etapach. W pierwszej fazie, jury konkursu wybiera maksymalnie sześć najlepszych prac, kwalifikujących się do finału w danej kategorii. Następnie, nominowani, wraz z promotorami, zostają zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, w trakcie którego przedstawiają swoje prace. Czas prezentacji nie może przekraczać 7 minut. Po zakończeniu prezentacji, odbywają się obrady jury, podczas których wyłaniani zostają zwycięzcy. Nieobecność podczas drugiego etapu konkursu równoznaczna jest z dyskwalifikacją. Jury ma prawo do nieprzyznania nagrody głównej w przypadku, gdy zgłoszone prace nie spełniają wymaganych standardów. Jury konkursu wybiera trzy najlepsze prace.

W szczególnych przypadkach Jury ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia.
Prace do „Konkursu prac ASTOR” należy przesłać w postaci elektronicznej lub drukowanej.

Jeśli w ramach pracy zostały wykonane aplikacje, to należy załączyć także pliki źródłowe.

Wraz ze zgłoszeniem pracy do konkursu należy przesłać recenzję, streszczenie pracy (objętość: 2500-3000 znaków + ilustracje) oraz zgodę autora/autorów na swobodne, nieodpłatne wykorzystanie przez firmę ASTOR streszczenia oraz pracy dyplomowej we fragmentach lub całości.

Streszczenie pracy powinno spełniać następujące warunki:

 • Objętość 2500-3000 znaków ze spacjami
 • Postać elektroniczna pliku MS Word
 • Zawierać 1-3 elementy graficzne, dostarczone w osobnych plikach w formacie jak poniżej
 • Rysunki – np. schemat instalacji, przykładowe „okno” systemu wizualizacji – przekazane powinny być w pliku graficznym (*.bmp, *.tif, *.eps, *.cdr lub *.jpg o niskim stopniu kompresji)
 • Zdjęcia (przedstawiające linię produkcyjną, elementy systemu, ogólny widok zakładu, itp.) mogą zostać dostarczone w postaci zdjęć do zeskanowania lub w postaci elektronicznej (w rozdzielczości 300 dpi w formacie *.tif, *.bmp lub *.jpg o niskim stopniu kompresji)
 • Tekst powinien w sposób przystępny dla przeciętnego czytelnika streszczać zakres pracy dyplomowej

Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

Zgłaszane prace wraz z wypełnionym formularzem należy przesyłać e-mailem na adres konkursprac@astor.com.pl lub pocztą na adres:

ASTOR Sp. z o.o.
„Konkurs prac dyplomowych”
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

Nagrody dla Laureatów

Za najlepsze prace przewidziano nagrody pieniężne (wartość nagród brutto):

W kategorii szkół wyższych:

I miejsce, nagroda główna: 5 000 zł
II miejsce, nagroda główna: 3 000 zł
III miejsce, nagroda główna: 1 500 zł

W kategorii szkół średnich:

I miejsce, nagroda główna: 1 500 zł
II miejsce, nagroda główna: 1 000 zł
III miejsce, nagroda główna: 500 zł

Informacje pochodzą ze strony: www.astor.com.pl

Kontakt

ASTOR Sp. z o.o.
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków
tel. 428-63-82
konkursprac@astor.com.pl

Dokumenty

do pobrania