Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs ASTOR na pracę dyplomową

organizator:

ASTOR Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2017

Konkurs ASTOR na pracę dyplomową

W ramach działań mających na celu wspieranie polskiej edukacji, od 1998 roku Astor prowadzi konkursy na najlepszą pracę dyplomową wykonaną w oparciu o produkty z oferty. Do udziału w konkursie kwalifikują się prace dyplomowe obronione przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń. 

Za najlepsze prace przewidziano nagrody pieniężne (wartość nagród brutto):

W kategorii szkół wyższych:

 • I miejsce, nagroda główna: 5 000 zł
 • II miejsce, nagroda główna: 3 000 zł
 • III miejsce, nagroda główna: 1 500 zł

W kategorii szkół średnich:

 • I miejsce, nagroda główna: 1 500 zł
 • II miejsce, nagroda główna: 1 000 zł
 • III miejsce, nagroda główna: 500 zł

Nagrody dla Uczelni/Szkoły:

Katedra, w której laureat I nagrody Konkursu Prac Dyplomowych, pisał prace, otrzyma w nagrodę Zestaw Edukacyjny.

Kryterium oceny

Przy ocenie prac branych jest pod uwagę szereg kryteriów. W sposób szczególny zwraca się uwagę na:

 • Innowacyjność rozwiązania
 • Poziom technicznego wykonania pracy
 • Możliwość wdrożenia rozwiązania w praktyce
 • Złożoność rozwiązywanego zagadnienia
 • Mnogość produktów z oferty ASTOR wykorzystanych w pracy
 • Poziom integracji poszczególnych elementów systemu
 • Wykorzystanie zaawansowanych funkcji produktów

Konkurs rozstrzygany jest w dwóch etapach. W pierwszej fazie, jury konkursu wybiera maksymalnie sześć najlepszych prac, kwalifikujących się do finału w danej kategorii. Następnie, nominowani, wraz z promotorami, zostają zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, w trakcie którego przedstawiają swoje prace. Czas prezentacji nie może przekraczać 7 minut. Po zakończeniu prezentacji, odbywają się obrady jury, podczas których wyłaniani zostają zwycięzcy. Nieobecność podczas drugiego etapu konkursu równoznaczna jest z dyskwalifikacją. Jury ma prawo do nieprzyznania nagrody głównej w przypadku, gdy zgłoszone prace nie spełniają wymaganych standardów. Jury konkursu wybiera trzy najlepsze prace.

Decyzja Jury jest ostateczna i nie mogą być zgłaszane w związku z tym żadne protesty lub odwołania. W szczególnych przypadkach Jury ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia.

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin Konkursu Prac Dyplomowych.

Prace do „Konkursu prac ASTOR” należy przesłać w postaci elektronicznej (załączniki) lub drukowanej.

Jeśli w ramach pracy zostały wykonane aplikacje, to należy załączyć także pliki źródłowe.

Wraz ze zgłoszeniem pracy do konkursu należy przesłać recenzję, streszczenie pracy (objętość: 2500-3000 znaków + ilustracje) oraz zgodę autora/autorów na swobodne, nieodpłatne wykorzystanie przez firmę ASTOR streszczenia oraz pracy dyplomowej we fragmentach lub całości.

Streszczenie pracy powinno spełniać następujące warunki:

 • Objętość 2500-3000 znaków ze spacjami
 • Postać elektroniczna pliku MS Word
 • Zawierać 1-3 elementy graficzne, dostarczone w osobnych plikach w formacie jak poniżej
 • Rysunki – np. schemat instalacji, przykładowe „okno” systemu wizualizacji – przekazane powinny być w pliku graficznym (*.bmp, *.tif, *.eps, *.cdr lub *.jpg o niskim stopniu kompresji)
 • Zdjęcia (przedstawiające linię produkcyjną, elementy systemu, ogólny widok zakładu, itp.) mogą zostać dostarczone w postaci zdjęć do zeskanowania lub w postaci elektronicznej (w rozdzielczości 300 dpi w formacie *.tif, *.bmp lub *.jpg o niskim stopniu kompresji)
 • Tekst powinien w sposób przystępny dla przeciętnego czytelnika streszczać zakres pracy dyplomowej

Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

Termin zgłaszania prac do danej edycji Konkursu upływa z dniem 10 października danego roku.

Zgłaszane prace wraz z wypełnionym formularzem należy przesyłać e-mailem na adres konkursprac@astor.com.pl lub pocztą na adres:

ASTOR Sp. z o.o.
„Konkurs prac dyplomowych”
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

Osobą kontaktową w sprawach związanych z konkursem jest Małgorzata Stoch.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować e- mailem na adres konkursprac@astor.com.pl lub telefonicznie na numer telefonu 012 428-63-82.

Informacje pochodzą ze strony: www.astor.com.pl

Kontakt

ASTOR Sp. z o.o.
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków
tel. 012 428 63 82
konkursprac@astor.com.pl
www.astor.com.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

formularz
regulamin