Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie10
 • studenci21
 • absolwenci19
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie5
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie21
 • małopolskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd8
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs artystyczny "Moje marzenia"

organizator:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.11.2013

Konkurs artystyczny "Moje marzenia"

Hasłem tegorocznej edycji jest „twórczość artystyczna jako element rozwoju osobistego i walki z wykluczeniem społecznym”. Prace można nadsyłać do 15 listopada br.

Celem konkursu jest promowanie idei integracji społecznej, która jest jednym z obszarów objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W konkursie mogą wziąć udział m.in. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dzieci z domów dziecka oraz mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu oraz podopieczni innych instytucji z terenu województwa świętokrzyskiego, zaangażowanych w działania z zakresu opieki społecznej i walki z wykluczeniem społecznym.

W pracach konkursowych można ująć dowolne, szeroko rozumiane motywy, ukazujące w formie artystycznej marzenia, plany, wyobrażenia Autorów. Dodatkowo Autorzy mogą zawrzeć w nich nawiązania do idei integracji społecznej oraz unijnej polityki wyrównywania szans. Tegoroczna edycja konkursu, oprócz podstawowej kategorii „prace plastyczne”, została wzbogacona o dodatkową kategorię „inscenizacja”. Umożliwia ona zgłaszanie do oceny krótkich występów (do 10 minut) przygotowanych przez podopiecznych placówek opiekuńczych. Odpowiednie zapisy regulaminu określają sposób przygotowania, nagrania i przekazania zgłaszanych materiałów audiowizualnych w tej kategorii.

Prace należy nadsyłać do dnia 15 listopada 2013 r. na adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70, 25 – 956 Kielce, z dopiskiem „konkurs Moje marzenia”.

Autorzy najlepszych, najciekawszych i oryginalnych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu, które odbędzie się w grudniu 2013 r.

Informację pochodzą ze strony: www.sejmik.kielce.pl

Kontakt

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Jagiellońska 70
25 - 956 Kielce
tel. 41 342 15 30
obsluga.interesantow@sejmik.kielce.pl
www.sejmik.kielce.pl