Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie40
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs architektoniczny „PRAKTYKA”

organizator:

Fundacja im Stefana Kuryłowicza

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2016
termin rozstrzygnięcia: 15.10.2016
liczba nagród: 1
wartość nagrody: 18 000 zł
pula nagród: 24 000 zł

Konkurs architektoniczny „PRAKTYKA”

Nagrodą w konkursie PRAKTYKA jest trwający sześć miesięcy program stypendialnydla młodych architektów, w ramach którego wybrany w drodze rekrutacji projektant lub zespół otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne by rozwinąć swoje pomysły na ulepszenie wybranej przestrzeni publicznej m.st. Warszawy. Powstały w ramach stypendium projekt zakończy się publiczną prezentacją.

Celem przyznania stypendium jest wspieranie twórczości młodych architektów oraz wybranie najlepszego, oryginalnego pomysłu na ulepszenie przestrzeni publicznej dowolnego wybranego miasta w Polsce i zapewnienie laureatowi Konkursu możliwości rozwoju wybranego pomysłu do postaci spójnej koncepcji.

W Konkursie mogą brać udział:

1) uczestnicy indywidualni, tj.: osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej, do 40 roku życia, będące absolwentami/absolwentkami studiów I stopnia kierunku architektonicznego dowolnej uczelni wyższej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą,

2) zespoły dwuosobowe, tj.: zespoły złożone z dwóch osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnej (zarówno nie wykonujących działalności gospodarczej, jak i prowadzących działalność gospodarczą), do 40 roku życia, obie będące absolwentami/absolwentkami studiów I stopnia dowolnej uczelni wyższej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, z czego co najmniej jedna powinna być absolwentem/absolwentką studiów kierunku architektonicznego.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

1) W I etapie uczestnicy Konkursu składają swoje pomysły w formie prac konkursowych . Z nadesłanych prac konkursowych I etapu Jury wybierze do trzech finałowych prac, które zostaną zakwalifikowane do II etapu, a których autorzy zostaną finalistami Konkursu i otrzymają jednomiesięczne stypendium w wysokość 3000 zł,

2) W II etapie finaliści Konkursu, po miesiącu samodzielnego doskonalenia złożonej pracy konkursowej w I etapie, złożą prace konkursowe II etapu. Spośród złożonych koncepcji wstępnych, Jury wybierze jedną zwycięską pracę, której autor (lub autorzy) zostanie laureatem Konkursu i – po zawarciu umowy stypendialnej z Fundacją – otrzyma pięciomiesięczne stypendium w wysokości 15 tysięcy złotych w celu umożliwienia prowadzenia dalszych prac nad koncepcją wstępną i powstania na jej podstawie architektonicznego projektu koncepcyjnego.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się przez stronę fundacji do dnia 31 lipca 2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.fundacja-sk.pl

Kontakt

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza
ul. Berezyńska 25
03-908 Warszawa
tel. 22 616 37 98
biuro@fundacja-sk.pl
www.fundacja-sk.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin