Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci77
 • absolwenci76
 • doktoranci19
 • naukowcy18
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne1
 • artystyczne26
 • naukowe49
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie75
 • międzynarodowe8
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa17
 • samorząd30
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs architektoniczny na projekt przedszkola w Michałowicach

organizator:

Urząd Gminy Michałowice

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2020
wartość nagrody: 30 000 zł

Konkurs architektoniczny na projekt przedszkola w Michałowicach

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji energoefektywnego przedszkola w Michałowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w gminie Michałowice. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 10 września 2020 o godzinie 15:00.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej lub najlepszych koncepcji do opracowanie pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim umożliwiającej realizację Inwestycji.

Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki lub Uczestnicy konkursu których prace zostaną uznane za najlepsze zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Przedmiotem negocjacji będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej energoefektywnego przedszkola w Michałowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w tym infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji Inwestycji nie może przekroczyć kwoty 12 000 000 zł netto.

Prace konkursowe można składać do 02.12.2020 do godziny 15.00.

Kryteria oceny:

 • atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu;
 • atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku i zagospodarowania;
 • realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania;
 • zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych budynku i zagospodarowania.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz prace konkursowe należy składać w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich pod adres: ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00).

W konkursie przyznane zostaną dwa rodzaje nagród.

Nagrody pieniężne:

 • I NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto
 • II NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto
 • III NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł brutto

Nagrody w postaci:

a) Zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wg. pracy konkursowej dla Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów w ostatecznym głosowaniu.

lub

b) Zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim wg. pracy konkursowej dwóch Uczestników konkursu, których prace konkursowe otrzymały największą liczbę punktów w ostatecznym głosowaniu.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: konkurs-przedszkole-michalowice.sarp.warszawa.pl

A po więcej propozycji konkursów artystycznych zapraszamy do naszej wyszukiwarki konkursów.

Kontakt

Urząd Gminy Michałowice
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
tel. 22 350 91 91
sekretariat@michalowice.pl
www.michalowice.pl

Dokumenty

do pobrania