Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs "Aluminiowa strona recyklingu"

organizator:

Fundacja RECAL

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2011

Konkurs "Aluminiowa strona recyklingu"

Cele konkursu:

 • promocja zbiórki i recyklingu aluminiowych puszek po napojach wspierana komunikacyjnie poprzez serwisy internetowe placówek uczestniczących w konkursie
 • włączenie placówek do aktywnej edukacji ekologicznej poprzez istotny nośnik przekazu, jakim jest Internet
 • praktyczne upowszechnianie wiedzy na temat recyklingu i potrzeby jego stosowania wśród uczniów i ich rodziców
 • mobilizacja młodych ludzi do twórczego myślenia i współpracy w grupie nad projektem

W konkursie mogą wziąć udział placówki edukacyjne lub wychowawcze i ich wychowankowie w wieku od 12 do 19 lat z terenu całej Polski. Grupa opracowująca strony internetowe nie może być większa niż 10 osób (plus nauczyciel)

Zadaniem konkursowym jest opracowanie stron internetowych oraz umieszczenie ich, jako podstrony w ramach istniejących stron internetowych placówki. Strony powinny zawierać:

 • informacje na temat zbiórki, odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach oraz korzyści z tego płynących
 • informacje na temat prowadzonej przez placówkę edukacji recyklingowej

Dodatkowo punktowane będą ciekawostki na temat aluminium, aluminiowych puszek do napojów oraz ich recyklingu. Każda placówka ma za zadanie opracowanie merytoryczne i graficzne stron internetowych.

Do konkursu nie można zgłaszać stron, które zostały zgłoszone w poprzedniej edycji konkursu Fundacji RECAL. Placówka może przesłać tylko jedno zgłoszenie zawierające konkursowe strony internetowe, które stanowią podstrony jej oficjalnej strony internetowej. Przesłanie gotowych stron internetowych odbywa się za pośrednictwem e-maila oraz pocztą tradycyjną. Na adres artur.lobocki@recal.pl należy przesłać:

 • nazwę szkoły i dokładny adres wraz z numerem telefonu i e-mailem, liczbę uczniów w szkole, nazwisko nauczyciela bądź nauczycieli, będących koordynatorami, nazwiska uczniów zaangażowanych w opracowanie stron
 • link lub pełny adres http://…. do stron internetowych na serwerze szkoły

Na adres Fundacja RECAL, ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa z dopiskiem „Aluminiowa strona recyklingu” należy przesłać:

 • wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową
 • płytę CD/DVD zawierającą spakowane w formacie .zip lub .rar strony internetowe

Termin zgłaszania gotowych stron internetowych upływa w dniu 31 października 2011 roku o godzinie 16.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2011 roku. Wyniki konkursu wraz z informacją o przyznanych nagrodach zostaną umieszczone na stronie internetowej www.recal.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.recal.pl

Kontakt

Fundacja RECAL
ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
tel.: (22) 538 91 74
artur.lobocki@recal.pl
www.recal.org.pl