Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe36
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Adobe Design Achievement Awards (ADAA)

organizator:

Formularz kontaktu: http://www.adobeawards.com/pl/contact/

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.06.2012

Konkurs Adobe Design Achievement Awards (ADAA)

Celem Konkursu Adobe® Design Achievement Awards jest wyróżnienie studentów oraz członków kadry pedagogicznej, których prace łączą wykorzystanie najnowszych technologii oraz sztukę kreatywną . Galeria zwycięzców jest przeglądem prac indywidualnych i grupowych, wykonanych za pomocą najlepszego oprogramowania kreatywnego firmy Adobe przez najbardziej utalentowanych i obiecujących studentów, którzy zajmują się projektowaniem graficznym, fotografią, ilustracjami, animacją, filmem cyfrowym, programowaniem i grafiką komputerową na najlepszych uczelniach wyższych na świecie.

Kategorie
Osoby i grupy mogą zgłosić po trzy unikalne projekty w następujących kategoriach w całym czasie trwania konkursu.

Media interaktywne: Projekty dla przeglądarek, Projekty niezależne od przeglądarek, Programowanie aplikacji, Projektowanie dla urządzeń mobilnych, Projekt gry, Projektowanie instalacji, Innowacyjne wykorzystanie mediów interaktywnych w edukacji
Film i wideo: Animacja, Filmy z udziałem aktorów, Grafika ruchoma, Innowacyjne wykorzystanie wideo i grafiki ruchomej w edukacji
Media tradycyjne: Ilustracje, Opakowania, Fotografia, Komunikacja drukowana, Innowacyjne wykorzystanie mediów tradycyjnych w edukacji.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Regulamin
Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat: studentów oraz członków kadry akredytowanej instytucji szkolnictwa wyższego. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zamieszkałe na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie ani Syrii. Przepisy eksportowe Stanów Zjednoczonych zabraniają eksportu towarów i usług do Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu i Syrii. Z tego względu osoby zamieszkałe w tych krajach/regionach nie spełniają warunków uczestnictwa.
Uczestnictwo w konkursie Adobe® Design Achievement Awards („konkurs”) oznacza pełną i bezwarunkową zgodę na warunki regulaminu. Konkurs sponsorowany jest przez Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA, USA, 95110 („sponsor”).

1. Czas trwania:
Konkurs zaczyna się 28 listopada 2011 i kończy 22 czerwca 2012. Wszystkie prace konkursowe muszą zostać odebrane przez firmę Adobe nie później niż do godziny 17:00 22 czerwca 2012 czasu pacyficznego. Firma Adobe zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu o maksymalnie siedem (7) dni kalendarzowych lub do 29 czerwca 2012 bez formalnego powiadomienia.
2. Wymagania kwalifikacyjne
Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat: studentów oraz członków kadry akredytowanej instytucji szkolnictwa wyższego. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zamieszkałe na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie ani Syrii. Przepisy eksportowe Stanów Zjednoczonych zabraniają eksportu towarów i usług do Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu i Syrii. Z tego względu osoby zamieszkałe w tych krajach/regionach nie spełniają warunków uczestnictwa.

W przypadku zgłoszeń grupowych wszyscy, którzy pracowali nad pracą konkursową, muszą zostać odnotowani w formularzu zgłoszeniowym i spełniać kryteria kwalifikacyjne. Jedna osoba z grupy musi zostać wyznaczona w formularzu zgłoszeniowym jako lider zespołu. Pracownicy, niezależni wykonawcy, urzędnicy i dyrektorzy Sponsora, jego podmioty stowarzyszone, spółki zależne, agencje reklamowe, promujące oraz wykonawcze, doradcy prawni, panel sędziowski oraz bezpośredni członkowie rodzin i osoby mieszkające w tych samym gospodarstwach domowych nie mogą uczestniczyć w konkursie. Mają zastosowanie wszelkie federalne, stanowe, wojewódzkie i lokalne regulacje prawne.

Uczestnik może zostać wytypowany jako indywidualny finalista tylko raz w ramach jednej kategorii. Uczestnicy zgłaszający się indywidualnie mogą być wyróżnieni więcej niż raz — jako zwycięzca lub finalista — w różnych kategoriach.
3. Kategorie i ocena:
Każda z prac konkursowych musi spełniać wymagania wymienione w sekcji 4. Wszelkie prace konkursowe nie spełniające wymagań zostaną zdyskwalifikowane. Zmienione, zamazane, uszkodzone, nieczytelne lub niekompletne formularze zgłoszeniowe są nieważne i powodują dyskwalifikację pracy konkursowej. Prace konkursowe zawierające w wyłącznej ocenie sponsora jakąkolwiek zawartość natury pornograficznej, lubieżnej lub wyraźnie seksualnej zostaną zdyskwalifikowane. Po tym, jak każda praca konkursowa zostanie przejrzana pod kątem zgodności z wymaganiami uczestnictwa, zostanie oceniona przez niezależną komisję jury wybraną przez sponsora. Decyzje jury są ostateczne i wiążące. Jury zastrzegają sobie prawo do zmiany klasyfikacji prac konkursowych oraz do wybrania do oceny jedynie niektórych składników pracy o złożonym charakterze.

3a. Sesje oceniania:
Sesja oceniania I konkursu rozpoczyna się 28 listopada 2011 i kończy o 17:00 w piątek 27 stycznia 2012. Zgłoszone prace będą oceniane od 27 stycznia 2012 do 17 lutego 2012. Ogłoszenie prac półfinałowych z I sesji oceniania odbędzie się 24 lutego 2012.

II sesja oceniania rozpocznie się o godzinie 17:01 27 stycznia 2012 i zakończy o godzinie 17:00 27 kwietnia 2012 czasu pacyficznego. Zgłoszone prace będą oceniane od 27 kwietnia 2012 do 18 maja 2012. Ogłoszenie prac półfinałowych z I sesji oceniania odbędzie się 25 maja 2012.

III sesja oceniania rozpocznie się o godzinie 17:01 27 kwietnia 2012 i zakończy o godzinie 17:00 22 czerwca 2012 czasu pacyficznego. Zgłoszone prace będą oceniane od 22 czerwca 2012 do 6 lipca 2012. Ogłoszenie prac półfinałowych z III sesji oceniania odbędzie się 9 lipca 2012.

3b. Selekcja w każdej sesji oceniania:
W ramach każdej sesji oceniania zostaną wybrani półfinaliści konkursu ADAA. Ten status będzie im przysługiwał przez cały czas trwania konkursu. Wszystkie prace konkursowe, które nie zostaną zakwalifikowane do półfinału po zakończeniu poszczególnych sesji oceniania, zostaną oznaczone jako ocenione. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu będą oceniane według takich samych kryteriów (niezależnie od sesji oceniania). Konkurs obejmuje szesnaście (16) kategorii podzielonych na trzy (3) segmenty. W każdej kategorii nagrody zostaną przyznane dla jednego (1) zwycięzcy i dwóch (2) finalistów — niezależnie od tego, czy prace zostaną przesłane przez osoby czy zespoły. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sędziowie zdecydują, że jakość prac konkursowych nie daje podstaw do przyznania wszystkich trzech nagród. Segmenty kategorii: Media interaktywne, Film i wideo oraz Media tradycyjne. Prace konkursowe studentów — niezależnie od tego, czy zostały złożone indywidualnie, czy grupowo — zostaną ocenione łącznie w każdej kategorii w systemie punktowym oceniającym oryginalność, skuteczność przekazu i umiejętności uczestnika w zakresie korzystania z produktów firmy Adobe. Prace konkursowe członków kadry zostaną ocenione pod kątem innowacyjności w praktyce nauczania oraz możliwości zapewnienia studentom i ogółowi społeczeństwa lepszego poziomu nauczania.

Segmenty i kategorie
Osoby indywidualne i grupy mogą zwyciężyć w jednej z Media interaktywne kategorii:

* Projekt oparty na przeglądarce
* Projekt nie oparty na przeglądarce
* Programowanie aplikacji
* Projekt instalacji
* Projekt dla urządzeń mobilnych
* Projekt gry
* Innowacyjne wykorzystanie mediów interaktywnych w edukacji

Film i wideo:

* Animacja
* Filmy z udziałem aktorów
* Grafika ruchoma
* Innowacyjne wykorzystanie filmów wideo w edukacji

Media tradycyjne:

* Ilustracja
* Opakowanie
* Fotografia
* Komunikacja drukowana
* Innowacyjne wykorzystanie mediów tradycyjnych w edukacji

4. Jak przystąpić do konkursu:
Formularze zgłoszeniowe są dostępne wyłącznie na internetowej stronie konkursowej pod adresem www.adobeawards.com Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić przez internet, nie pomijając żadnego pola. Każde zgłoszenie musi obejmować:

* Wypełniony internetowy formularz zgłoszeniowy zawierający oświadczenie artysty dotyczące przekazu pracy (nie dłuższe niż 100 słów), równie krótkie objaśnienie sposobu jej wykonania oraz numer zgłoszenia przydzielony mu na stronie konkursowej.
* Cyfrowa kopia ważnego dokumentu potwierdzającego status studenta lub członka kadry służy jako dowód studiowania lub zatrudnienia członka kadry. Cyfrowa kopia pisma z wydziału może służyć jako potwierdzenie status studenta uczelni wyższej. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zamieszkałe na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie ani Syrii. Przepisy eksportowe Stanów Zjednoczonych zabraniają eksportu towarów i usług do Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu i Syrii. Z tego względu osoby zamieszkałe w tych krajach/regionach nie spełniają warunków uczestnictwa. Zgłoszenia grupowe muszą obejmować powyższe informacje o każdym członku grupy. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną udzielone dla każdego członka grupy, praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana.
* Oryginalną pracę wykonaną nie wcześniej niż 1 maja 2011 w jednej z 16 kategorii sprecyzowanych w sekcji 3 powyżej. Praca konkursowa musi zostać wykonana przynajmniej w 50% przy użyciu narzędzi firm Adobe Systems Inc.® lub Omniture™ przewidzianych dla danej kategorii. Ponadto musi ona zostać dostarczona wraz z oryginalnymi plikami cyfrowymi w formacie oprogramowania firmy Adobe.
* Prace konkursowe wybrane do fizycznego nadesłania w rundzie półfinałowej muszą zostać oznaczone numerem zgłoszenia przypisanym przez stronę internetową konkursu i wysłane pocztą lub kurierem (np. FedEx, DHL lub UPS) w opakowaniu ochronnym na adres podany w dokumentacji półfinałowej. Wszystkie półfinałowe prace konkursowe muszą zostać dostarczone przed 3 sierpnia 2012. W przeciwnym razie zostaną zdyskwalifikowane. Każda praca konkursowa niespełniająca powyższych wymagań zostanie zdyskwalifikowana.
* Uczestnicy mogą składać do trzech (3) prac konkursowych na kategorię. Każda z prac konkursowych musi zostać złożona oddzielnie. Uczestnicy mogą zgłosić łącznie po trzy (3) prace na kategorię w całym okresie zgłaszania prac do konkursu ADAA, niezależnie od fazy oceniania.
* We wszystkich przypadkach fizycznie dostarczone prace konkursowe stają się wyłączną własnością Adobe i nie zostaną zwrócone. Półfinaliści zostaną poproszeni o przekazanie prac konkursowych do celów specjalnych, takich jak zaopatrzenie przedszkoli i szkół podstawowych w celu inspirowania uczniów, w ramach dążenia do tego, aby konkurs miał wpływ na życie społeczeństwa. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za prace konkursowe, które ulegną zgubieniu lub zniszczeniu w trakcie transportu. Sponsor dołoży rozsądnych starań, aby zapobiec jakimkolwiek szkodom lub uszkodzeniom prac konkursowych. Sponsor nie będzie jednak odpowiedzialny za szkody bezpośrednie, pośrednie ani wtórne, których konsekwencją będzie zgubienie lub uszkodzenie jakiejkolwiek pracy konkursowej. Za wyjątkiem uczestników z Indii, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, odpowiedzialność Sponsora zostaje ograniczona do mniejszej z następujących wartości: (a) wartości nośników, na których dostarczono pracę lub (b) 50 USD. Półfinaliści zostaną poinformowani o adresie, na jaki należy nadsyłać prace, po uzyskaniu statusu półfinalisty.

5. Własność Copyright:
Poprzez złożenie pracy konkursowej przez jedynego autora do danej kategorii uczestnik zaświadcza, że jest on jedynym projektantem, twórcą i właścicielem pracy, w tym wszystkich składników audiowizualnych lub posiada pozwolenie na użycie składników objętych prawem autorskich oraz zaświadcza, że praca konkursowa nie zawiera informacji uważanych za poufne przez pracodawcę uczestnika ani jakąkolwiek stronę trzecią. Poprzez złożenie pracy konkursowej przez grupę twórców, uczestnicy zaświadczają, że wspólnie ją zaprojektowali, stworzyli i są właścicielami wszystkich jej składników audiowizualnych lub posiadają pozwolenie na wykorzystanie składników objętych prawem autorskim oraz zaświadczają, że praca konkursowa nie zawiera informacji uważanych za poufne przez pracodawców uczestników ani jakąkolwiek stronę trzecią.
6. Nagrody:
Pierwsza trójka finalistów w każdej kategorii („finaliści”) zostanie ogłoszona i nagrodzona podczas uroczystości rozdania nagród, która odbędzie się w Los Angeles w październiku 2012 („uroczystość”). Finaliści, w tym osoby indywidualne i liderzy zespołów wyznaczeni w formularzu zgłoszeniowym, otrzymają bilet na lot do Los Angeles w Kalifornii oraz zakwaterowanie na dwie noce we współdzielonych zespołach mieszkalnych, aby mogli uczestniczyć w uroczystości rozdania nagród. Bilet nie będzie podlegał zwrotowi. Będzie on umożliwiał przelot w klasie turystycznej tam i z powrotem (jeżeli uczestnik przebywa poza obszarem metropolii Los Angeles). Wszystkie pozostałe wydatki finaliści ponoszą sami. Autorzy prac, które zostaną nagrodzone wyróżnieniem w jakiejkolwiek kategorii, zostaną zaproszeni do udziału w uroczystości, lecz będą musieli sami zadbać o przejazd i zakwaterowanie. Z trzech finalistów w każdej kategorii zostanie wyłoniony i nagrodzony jeden zwycięzca kategorii. Pozostała dwójka finalistów zostanie nagrodzona jak finaliści. Wszystkie osoby, które podejmą się podróży na uroczystość, niezależnie od tego, czy to sponsor pokrywa ich wydatki, czy nie, są odpowiedzialne za posiadanie niezbędnych dokumentów, takich jak paszporty i wizy. Koszty ich uzyskania i posiadania ponoszą uczestnicy. W przypadku, gdy plany osoby podróżującej na uroczystość zostaną udaremnione z powodu nieotrzymania lub nieprzedłużenia takich dokumentów, uznaje się, że uczestnik utracił prawo do wszelkich nagród, a sponsor nie będzie odpowiedzialny za zmianę środka transportu, przyznanie jakichkolwiek nagród ani wynagrodzenie uczestnikowi tej sytuacji w jakikolwiek inny sposób.

Zwycięzcy kategorii:

Zwycięzcy indywidualni będący studentami zostaną nagrodzeni nagrodą 3000 USD w gotówce, dyplomem zwycięzcy, nagrodą 3D i 1 kopią pakietu Adobe® Creative Suite® 5 Master Collection w wersji edukacyjnej (o wartości 899 USD). Każdy zwycięzca indywidualny będzie ponadto przez rok korzystać ze wsparcia zawodowego członka rady doradczej ADAA. Zwycięzcy grupowi zostaną nagrodzeni nagrodą 3000 USD w gotówce do podziału na członków grupy i jedną nagrodą 3D. Każdy z członków grupy otrzyma wersję edukacyjną wybranej przez siebie wersji oprogramowania Adobe Creative Suite 5: Design Premium (o wartości 599 USD), Web Premium (o wartości 499 USD) lub Production Premium (o wartości 599 USD), dyplom zwycięzcy oraz zaproszenie na ceremonię wręczenia nagród. Lider zespołu dodatkowo będzie przez rok korzystać ze wsparcia zawodowego członka rady doradczej ADAA.

Zwycięzcy indywidualni będący członkami kadry uczelni otrzymają jedną (1) licencję na pakiet Adobe® Creative Suite® 5.5 Master Collection (o wartości 899 USD) do użytku osobistego lub na uczelni, 3000 USD w charakterze grantu dla instytucji edukacyjnej, dyplom zwycięzcy oraz nagrodę 3D. Zwycięska grupa członków kadry zostanie nagrodzona 3000 USD w gotówce w charakterze grantu dla instytucji edukacyjnej i jedną nagrodą 3D. Każdy członek kadry należący do grupy otrzyma wersję edukacyjną wybranej przez siebie wersji oprogramowania Adobe Creative Suite 5.5: Design Premium (o wartości 599 USD), Web Premium (o wartości 499 USD) lub Production Premium (o wartości 599 USD), dyplom zwycięzcy oraz zaproszenie na ceremonię wręczenia nagród.

Finaliści:

Finaliści będącymi studentami otrzymają dyplomy finalistów, wersję edukacyjną wybranej przez siebie wersji oprogramowania Adobe Creative Suite 5: Design Premium (o wartości 599 USD), Web Premium (o wartości 499 USD) lub Production Premium (o wartości 599 USD) oraz ocenę portfolio przez członka rady doradczej ADAA. Każdy z członków grupy otrzyma wersję edukacyjną wybranej przez siebie wersji oprogramowania Adobe Acrobat® 9 Professional (wartość 159 USD), Adobe After Effects CS5 (wartość 349 USD), Adobe Audition 4 (wartość 149 USD), Adobe Encore CS5 (wartość 149 USD), Adobe Illustrator® CS5 (wartość 199 USD), Adobe InDesign® CS5 (wartość 199 USD), Adobe Photoshop® CS5 (wartość 299 USD), Adobe Flash Catalyst CS5 (wartość 149 USD), lub Adobe Premiere Pro CS5 (wartość 349 USD). Wyznaczony lider zespołu uzyska ocenę portfolio przez członka rady doradczej ADAA, a każdy członek grupy finałowej otrzyma dyplom finalisty.

Finaliści będący członkami kadry otrzymają jedną (1) licencję na pakiet Adobe®Creative Suite 5.5: Design Premium (o wartości 599 USD), Web Premium (o wartości 499 USD) lub Production Premium (o wartości 599 USD) w wersji edukacyjnej do użytku osobistego. Każdy z członków kadry należący do grupy finałowej otrzyma wersję edukacyjną wybranej przez siebie wersji oprogramowania Adobe Acrobat® X Professional (wartość 159 USD), Adobe After Effects CS5.5 (wartość 349 USD), Adobe Audition CS5.5 (wartość 149 USD), Adobe Encore CS5 (wartość 149 USD), Adobe Illustrator® CS5 (wartość 199 USD), Adobe InDesign® CS5.5 (wartość 199 USD), Adobe Photoshop® CS5 (wartość 299 USD), Adobe Flash Catalyst CS5.5 (wartość 149 USD), lub Adobe Premiere Pro CS5.5 (wartość 349 USD), dyplom zwycięzcy oraz zaproszenie na ceremonię wręczenia nagród.

Osoby wyróżnione:

Osoby wyróżnione i członkowie wyróżnionych grup otrzymają wersję edukacyjną jednego (1) wybranego przez siebie programu Adobe spośród następujących: Adobe Acrobat® 9 Professional (wartość 159 USD), Adobe After Effects CS5 (wartość 349 USD), Adobe Audition 4 (wartość 149 USD), Adobe Encore CS5 (wartość 149 USD), Adobe Illustrator® CS5 (wartość 199 USD), Adobe InDesign® CS5 (wartość 199 USD), Adobe Photoshop® CS5 (wartość 299 USD), Adobe Flash Catalyst CS5 (wartość 149 USD), Adobe Premiere Pro CS5 (wartość 349 USD) oraz dyplom osoby wyróżnionej.

Z racji, że konkurs jest konkursem talentu i umiejętności, zwycięstwo zależy od jakości dostarczonych prac konkursowych. Wszystkie nagrody zostaną przyznane, chyba że ilość zakwalifikowanych prac konkursowych będzie mniejsza niż ilość nagród w danej kategorii, lub że jury uzna, że jakość prac konkursowych jest za niska. W przypadku niedostępności nagród nie zostanie wręczony żaden ekwiwalent pieniężny, nagroda alternatywna ani inne zadośćuczynienie. Nagrody są niezbywalne i nieprzenośne. Opłacenie wszelkich podatków federalnych, stanowych, wojewódzkich, autonomicznych i lokalnych leży w gestii zwycięzców. Wymienione wartości nagród są wyłącznie średnimi cenami detalicznymi. Zwycięzca jakiejkolwiek nagrody nie otrzyma zwrotu różnicy między wymienioną wartością danej nagrody a sumą, jaką musiałby zapłacić za ten produkt w swojej okolicy ani gdziekolwiek indziej.
7. Powiadomienie finalistów
Prace konkursowe zostaną ocenione w dniach 6–8 sierpnia 2012. Finaliści zostaną powiadomieni przez kuriera, e-mail lub telefonicznie i będą mieć 10 dni od otrzymania powiadomienia na potwierdzenie statusu finalisty i uczestnictwa na uroczystości, odpowiadając pocztą tradycyjną (w USA), elektroniczną lub kurierem. Finaliści zostaną powiadomieni o przejściu do finału, lecz nie będą wiedzieć, jakie miejsce zajęli, do czasu samej uroczystości. Sponsor nie podejmuje i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione, zagubione ani niepoprawnie zaadresowane powiadomienia, ani za niepomyślne próby powiadomienia zwycięzców. Jeżeli wybrany finalista będzie nieosiągalny, nie spełni warunków uczestnictwa, nie potwierdzi przyjęcia decyzji lub nie spełni jakichkolwiek postanowień czy warunków zawartych w Oficjalnych zasadach, może utracić prawo do nagrody, która zostanie przyznana alternatywnemu finaliście. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie i zwrócenie następujących dokumentów: zwolnienia z odpowiedzialności, oświadczenia o spełnieniu warunków uczestnictwa oraz (jeśli dozwolone przez prawo) zgody na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej, w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni od ich odebrania przez finalistę.
8. Ogólne zasady i warunki:
Sponsor nie podejmuje i ponosi odpowiedzialności za: (i) zgłoszenia zagubione, spóźnione, opóźnione, uszkodzone, niekompletne, nieczytelne, niezrozumiałe ani nieoprawnie zaadresowane; (ii) jakiekolwiek awarie, zakłócenia pracy i problemy dotyczące telefonów, urządzeń elektronicznych, oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego, sieci, Internetu czy komputerów; (iii) niepowodzenie, niekompletność, niepełność, zakłócenie lub opóźnienie jakichkolwiek transmisji komputerowych; (iv) jakiekolwiek warunki spowodowane wydarzeniami, na które sponsor nie ma wpływu, a które mogą spowodować zakłócenie lub zniekształcenie formy konkursu; (v) jakiekolwiek szkody, straty ani obrażenia wynikające z nagrody lub przyjęcia, posiadania bądź użytkowania nagrody, czy też uczestnictwa w konkursie; (vi) błędy drukarskie i literówki w materiałach powiązanych z konkursem (nie dotyczy Hiszpanii); (vii) naruszenie jakichkolwiek praw regionalnych, stanowych, lokalnych lub autonomicznych dokonane wskutek lub w toku tworzenia zgłoszeń przez uczestnika(-ów). Sponsor zastrzega prawo do zawieszenia, anulowania lub zmodyfikowania konkursu, jeżeli jego bezpieczeństwo bądź sposób przeprowadzenia lub administrowania nim zostały naruszone wskutek oszustwa, wedle wyłącznego uznania sponsora. Każdy uczestnik zgadza się przejąć odpowiedzialność, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie występować z powództwem wobec sponsora względem jakichkolwiek straty, szkód, roszczeń i czynności powstałych w powiązaniu z konkursem lub wynikających z przyjęcia, posiadania lub użytkowania nagrody, w tym m.in. obrażeń ciała, śmierci, uszkodzenia mienia, roszczeń dotyczących naruszenia własności intelektualnej, praw do upublicznienia danych osobowych, zniesławienia lub naruszenia prywatności. Niezależnie od powyższego, wspomniane przejęcie odpowiedzialności nie będzie dotyczyć sytuacji, w których obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia zostały spowodowane zaniedbaniem sponsora względem uczestników zamieszkałych w Indiach, a także nie będzie dotyczyć sytuacji, w których obrażenia ciała lub śmierć zostały spowodowane zaniedbaniem sponsora względem uczestników zamieszkałych w Hong Kongu i Portugalii. Wspomniane przejęcie odpowiedzialności dotyczy wyłącznie zwykłych lub niewielkich zaniedbań sponsora względem uczestników zamieszkałych w Hiszpanii. Każdy uczestnik wyraża zgodę na to, że sponsor jest zobowiązany jedynie do przesłania zgłoszeń nadesłanych przez uprawnionych uczestników do jury, przy użyciu procedur i kryteriów określonych w Oficjalnych zasadach, i do przyznania opisanych w niniejszym dokumencie nagród, przy zastosowaniu określonych w nim zasad i warunków. Uczestnik przyznaje, że zobowiązania sponsora w związku z każdą przesłaną pracą są wystarczające i sprawiedliwe, a uczestnik nie będzie uprawniony, a także nie będzie wnosił o otrzymanie żadnego dalszego wynagrodzenia.

Każdy uczestnik wyraża zgodę, że w przypadku wybrania jego zgłoszenia do finału, warunkiem otrzymania przez niego nagrody będzie podpisanie umowy licencyjnej, na mocy której przyzna on sponsorowi bezpłatną, niewyłączną, bezterminową i międzynarodową licencję na użytkowanie, powielanie, dystrybucję, publiczne odtwarzanie i wystawianie, modyfikowanie do celów publicznego odtwarzania i wystawiania oraz tworzenie prac pochodnych na podstawie pracy zgłoszonej przez zwycięzcę, do celów reklamowania i promowania produktów Adobe, a także do celów włączenia i rozpowszechnienia tych prac z produktami Adobe. Każdy uczestnik wyraża zgodę, że w przypadku, gdy licencje bezterminowe są uznawane za nieważne lub nieskuteczne, uczestnik podpisze umowę licencyjną, na mocy której przyzna on sponsorowi bezpłatną, niewyłączną, dwuletnią i międzynarodową licencję na użytkowanie, powielanie, dystrybucję, publiczne odtwarzanie i wystawianie, modyfikowanie do celów publicznego odtwarzania i wystawiania oraz tworzenie prac pochodnych na podstawie pracy zgłoszonej przez zwycięzcę do celów reklamowania i promowania produktów Adobe, a także do celów włączenia i rozpowszechnienia tych prac z produktami Adobe.

Każdy uczestnik wyraża także zgodę na podpisanie wszelkich dokumentów niezbędnych do urzeczywistnienia takiej licencji. Każdy uczestnik wyraża zgodę na to, iż zgłoszenie przez niego pracy stanowi wyrażenie zgody na bezpłatne, publiczne użytkowanie jego danych osobowych, imienia i nazwiska, podobizny i (lub) głosu w materiałach prasowych i reklamowych dotyczących konkursu. Poza sprawami dotyczącymi uczestników zamieszkałych w Portugalii lub Hiszpanii, wszelkie sprawy i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i obowiązywania tych Oficjalnych reguł bądź praw i obowiązków uczestnika oraz sponsora w powiązaniu w konkursem, będą formułowane i interpretowane zgodnie z prawami stanu Kalifornia, bez wpływu na wybór jurysdykcji lub konflikt przepisów, lub postanowień prawnych (zarówno tych w stanie Kalifornia, jak i tych w innej jurysdykcji), które poskutkowałyby zastosowaniem praw innej jurysdykcji niż te, które obowiązują w stanie Kalifornia. Jeżeli taka zgoda jest dozwolona przez lokalne prawo, uczestnik zgadza się, że jakiekolwiek spory, roszczenia lub postępowania wynikłe bezpośrednio z konkursu lub powiązane z nim bądź mające związek z przyznanymi w jego toku nagrodami, zostaną rozwiązanie w trybie indywidualnym, bez stosowania jakiejkolwiek formy pozwu publicznego, wyłącznie przez Sąd Rejonowy Stanów Zjednoczonych w Północnym Okręgu Stanu Kalifornia (Oddział w San Jose) lub stosowny Sąd Stanu Kalifornia w okręgu Santa Clara w Kalifornii.

Poprzez złożenie pracy konkursowej przez jedynego autora do danej kategorii uczestnik zaświadcza, że jest on jedynym projektantem, twórcą i właścicielem pracy, w tym wszystkich składników audiowizualnych lub posiada pozwolenie na użycie składników objętych prawem autorskich oraz zaświadcza, że praca konkursowa nie zawiera informacji uważanych za poufne przez pracodawcę uczestnika ani jakąkolwiek stronę trzecią. Poprzez złożenie pracy konkursowej przez grupę twórców, uczestnicy zaświadczają, że wspólnie ją zaprojektowali, stworzyli i są właścicielami wszystkich jej składników audiowizualnych lub posiadają pozwolenie na wykorzystanie składników objętych prawem autorskim oraz zaświadczają, że praca konkursowa nie zawiera informacji uważanych za poufne przez pracodawców uczestników ani jakąkolwiek stronę trzecią.

9. Lista zwycięzców:
Lista zwycięzców zostanie opublikowana w witrynie programu ADAA, pod adresem www.adobeawards.com, do dnia 30 października 2012.

Informacje pochodzą ze strony www.adobeawards.com/pl/

Kontakt

Formularz kontaktu: http://www.adobeawards.com/pl/contact/
www.adobeawards.com/pl/