Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe23
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs ABW na pracę dot. bezpieczeństwa państwa

organizator:

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2021
wartość nagrody: 10 000 zł

Konkurs ABW na pracę dot. bezpieczeństwa państwa

Szef ABW ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych.

Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim jak również edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego RP.

Tematami konkursu są:

 1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
 2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
 3. Służby specjalne – historia i teraźniejszość.
 4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania.

Do konkursu zgłosić można własną pracę doktorską napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2019−2021 albo pracę magisterską lub licencjacką napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2020/2021 lub w roku poprzednim (2019/2020).

Prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach:

 • kategoria I – prace doktorskie,
 • kategoria II – prace magisterskie i licencjackie.

Organizator przewiduje następujące nagrody:

 • Miejsce I − nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł
 • Miejsce II – nagroda finansowa w wysokości 8 000 zł
 • Miejsce III – nagroda finansowa w wysokości 6 000 zł
 • Wyróżnienie – nagroda rzeczowa.

Wybrane prace zostaną opublikowane we fragmentach na łamach czasopisma „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać przesłane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Do prac należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu.
2. Opinia promotora lub(i) recenzenta.
3. Pisemna zgoda autora opinii(recenzji) na jej wykorzystanie do celów konkursu.

Prace powinny zostać przesłane na adres:

Gabinet Szefa ABW
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „KONKURS”

Wersję elektroniczną pracy oraz skany załączników należy nadesłać na adres: konkurs@abw.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony: abw.gov.pl

W naszej bazie znajdziesz więcej konkursów naukowych!

Kontakt

Gabinet Szefa ABW
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa
tel. 22 585 82 21
konkurs@abw.gov.pl
abw.gov.pl