Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kompozytor sercu najbliższy

organizator:

Zespole Szkół Katolickich w Otwocku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.02.2010

Kompozytor sercu najbliższy

W związku ze zbliżającą się dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina i ustanowionym przez Polski Parlament Rokiem Chopinowskim ogłaszono ogólnopolski konkurs „Kompozytor sercu najbliższy”. Organizatorem jest czasopismo dla nauczycieli „Wychowanie Muzyczne w Szkole” oraz Zespół Szkół Katolickich w Otwocku.
Celem konkursu jest bliższe poznanie i popularyzowanie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów życia i twórczości najwybitniejszej postaci polskiej kultury muzycznej – Fryderyka Chopina. Przedmiotem konkursu jest życie, twórczość oraz miejsca pamięci związane z Fryderykiem Chopinem. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz nauczycieli.
Konkurs dla uczniów organizowany jest dla trzech grup wiekowych:
– klasy I–III szkoły podstawowej,
– klasy IV–VI szkoły podstawowej,
– klasy I–III gimnazjum.

Konkurs dla uczniów rozgrywany jest w trzech kategoriach:

– wiedzy i znajomości dzieł F. Chopina,
– literackiej,
– plastycznej.
Każdy uczeń może przystąpić do dowolnej liczby kategorii.

Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie i znajomości dzieł kompozytora odbędzie się w Zespole Szkół Katolickich w Otwocku w dniu 27 marca 2010 r. Koszt dojazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy. W ramach konkursu uczniowie rozwiążą pisemny test obejmujący wiedzę o życiu i twórczości F. Chopina oraz słuchowy test rozpoznawania jego dzieł. Uczestników obowiązuje znajomość okreslonych pozycji bibliograficznych i fonograficznych (na stronie http://www.wychmuz.pl/body.php?acc=varia/chopin_regulamin.html).

Zgłoszenia będą przyjmowane będą do dnia 17 lutego 2010 r. na adres: Zespół Szkół Katolickich, ul. Kołłątaja 80/82, 05-402 Otwock. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc o przyjęciu decyduje data wpływu zgłoszenia. W formularzu zgłoszenia należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę placówki, e-mail, telefon oraz nazwisko nauczyciela (koordynatora konkursu).

W kategorii literackiej przedmiotem oceny konkursowej są opowiadania, wiersze oraz listy na wzór „Kuryera szafarskiego” inspirowane muzyką F. Chopina (mogą nawiązywać do tytułów utworów lub instrumentu – fortepian), wydarzeniami z życia kompozytora, miejscami gdzie przebywał, współczesnymi pomnikami i wydarzeniami kulturalnymi.

W kategorii plastycznej przedmiotem oceny są dzieła plastyczne wykonane dowolną techniką (mogą to być: obrazy, rysunki, karykatury, fotografie, prace przestrzenne) inspirowane muzyką F. Chopina (mogą nawiązywać do tytułów utworów lub instrumentu – fortepian), inspirowane wydarzeniami z życia kompozytora, miejscami gdzie przebywał, współczesnymi pomnikami i wydarzeniami kulturalnymi.
Prace w kategorii literackiej i plastycznej należy przesyłać wraz z kartą zgłoszenia na adres: Redakcja „Wychowania Muzycznego w Szkole”, al. Kraśnicka 2a, 20-718 Lublin. Termin nadsyłania prac upływa 17 lutego 2010.

Konkurs dla nauczycieli dotyczy opracowania scenariusza przedstawienia (akademii szkolnej), gry dydaktycznej, scenariusza zajęć lub scenariusza projektu edukacyjnego związanego z patronem konkursu. Prace można przesyłać w formie elektronicznej lub papierowej. Termin nadsyłania upływa 17 lutego 2010. Prace w formie elektronicznej (pliki „doc” lub „rtf”) – na adres: redakcja@wychmuz.pl; na dowolnym nośniku elektronicznym lub papierze – na adres Redakcja „Wychowania Muzycznego w Szkole”, al. Kraśnicka 2a, 20-718 Lublin. W konkursie dla nauczycieli ocenie podlegać będzie przede wszystkim zawartość merytoryczna, ale również i poprawność formalna, stylistyczna, dbałość o aneksy (załączniki), materiały pomocnicze dla nauczyciela (zdjęcia, ilustracje, nuty itp.).

Dla laureatów konkursu przewiduje się nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Gimnazjaliści – laureaci kategorii: „Wiedza o Fryderyku Chopinie i znajomość dzieł kompozytora” będą mogli bez dodatkowych eliminacji wystartować w finale Międzynarodowego Konkursu wiedzy o Fryderyku Chopinie, który odbędzie się w Katowicach w październiku 2010 r.
Lista laureatów oraz najciekawsze prace, zarówno nauczycieli jak i uczniów, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Wychowanie Muzyczne w Szkole” oraz na stronie http://www.wychmuz.pl

Wyniki konkursu dla uczniów w kategorii literackiej i plastycznej oraz dla nauczycieli w kategorii: scenariusz przedstawienia, gra dydaktyczna, scenariusz zajęć oraz scenariusz projektu edukacyjnego zostaną przekazane uczestnikom do 15 marca 2010 roku.

Rozdanie nagród dla nauczycieli i uczniów, prezentacja nagrodzonych dzieł plastycznych i literackich oraz oficjalne zakończenie konkursu odbędzie się 27 marca 2010 r. w Zespole Szkół Katolickich w Otwocku, ul. Kołłątaja 80/82, 05-402 Otwock.

Informacja pochodzi ze strony http://www.wychmuz.pl

Kontakt

Zespole Szkół Katolickich w Otwocku
ul. Kołłątaja 80/82
05-402 Otwock
603 992 969
redakcja@wychmuz.pl
http://www.wychmuz.pl