Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci69
 • absolwenci71
 • doktoranci13
 • naukowcy10
 • inni43
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne6
 • sportowe1
 • artystyczne30
 • naukowe35
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma12
 • instytucja rządowa7
 • samorząd37
 • inny5
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

KOLEJ NA INNOWACJE – granty Fundacji Grupy PKP dla kół naukowych

organizator:

Fundacja Grupy PKP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2014

KOLEJ NA INNOWACJE – granty Fundacji Grupy PKP dla kół naukowych

Fundacja Grupy PKP, powołana przez PKP S.A. do prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej, z uwzględnieniem oczekiwań najważniejszych interesariuszy i uczestników transportu kolejowego w Polsce, uruchomiła nabór wniosków w programie grantowym „KOLEJ NA INNOWACJE”. Oferta grantów skierowana jest do kół naukowych, działających przy wydziałach związanych z dyscypliną transportu i komunikacji oraz z dyscyplinami pokrewnymi na polskich wyższych uczelniach technicznych w roku akademickim 2014/2015.

Program „KOLEJ NA INNOWACJE” ma na celu pomoc studentom w opracowywaniu, realizacji i wdrażaniu innowacyjnych projektów związanych z kolejnictwem – od prowadzenia badań w zakresie nowatorskich rozwiązań i technologii i budowanie potencjału dla upowszechniania i promowania projektów z zakresu transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej, realizowanych na polskich uczelniach technicznych, przez udział w ważnych konferencjach, gdzie polskie projekty mogą być promowane, po organizację współpracy międzynarodowej. Wysokość grantu (do 10.000 zł) zależy od skali, zakresu i wartości projektów, które oceniane będą przez komisję złożoną z ekspertów i praktyków kolejnictwa i dziedzin pokrewnych.

Program „KOLEJ NA INNOWACJE” objęty został patronatem Przewodniczącego Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Nabór wniosków prowadzony jest do 15 listopada 2014 roku.

Dokumenty do pobrania:
regulamin
wniosek o grant
sprawozdanie

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Grupy PKP
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
tel. 22 474 38 86
fundacja@pkp.pl
pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/wniosek.html