Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci30
 • absolwenci28
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe16
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

KOLEJ NA INNOWACJE – granty Fundacji Grupy PKP dla kół naukowych

organizator:

Fundacja Grupy PKP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2014

KOLEJ NA INNOWACJE – granty Fundacji Grupy PKP dla kół naukowych

Fundacja Grupy PKP, powołana przez PKP S.A. do prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej, z uwzględnieniem oczekiwań najważniejszych interesariuszy i uczestników transportu kolejowego w Polsce, uruchomiła nabór wniosków w programie grantowym „KOLEJ NA INNOWACJE”. Oferta grantów skierowana jest do kół naukowych, działających przy wydziałach związanych z dyscypliną transportu i komunikacji oraz z dyscyplinami pokrewnymi na polskich wyższych uczelniach technicznych w roku akademickim 2014/2015.

Program „KOLEJ NA INNOWACJE” ma na celu pomoc studentom w opracowywaniu, realizacji i wdrażaniu innowacyjnych projektów związanych z kolejnictwem – od prowadzenia badań w zakresie nowatorskich rozwiązań i technologii i budowanie potencjału dla upowszechniania i promowania projektów z zakresu transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej, realizowanych na polskich uczelniach technicznych, przez udział w ważnych konferencjach, gdzie polskie projekty mogą być promowane, po organizację współpracy międzynarodowej. Wysokość grantu (do 10.000 zł) zależy od skali, zakresu i wartości projektów, które oceniane będą przez komisję złożoną z ekspertów i praktyków kolejnictwa i dziedzin pokrewnych.

Program „KOLEJ NA INNOWACJE” objęty został patronatem Przewodniczącego Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Nabór wniosków prowadzony jest do 15 listopada 2014 roku.

Dokumenty do pobrania:
regulamin
wniosek o grant
sprawozdanie

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Grupy PKP
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
tel. 22 474 38 86
fundacja@pkp.pl
pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/wniosek.html