Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Kołbacz – reKonstrukcja" – konkurs na projekt wizji rewitalizacji miejscowości

organizator:

Stowarzyszenie "Spichlerz Sztuki"

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.08.2010

"Kołbacz – reKonstrukcja" – konkurs na projekt wizji rewitalizacji miejscowości

Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektów rewitalizacji miejscowości Kołbacz w oparciu o jej wielowiekowe dziedzictwo. Projekty mogą podejmować tematykę rewitalizacji w kategoriach:

 • architektoniczno – urbanistycznej
 • przyrodniczo – krajobrazowej
 • społeczno – kulturowej

Celem konkursu jest nakreślenie najbardziej atrakcyjnych kierunków rozwoju miejscowości Kołbacz oraz promocja młodych, zdolnych architektów i projektantów. Konkurs ma za zadanie także poszerzanie wiedzy w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych, projektowania urbanistycznego i terenów wiejskich oraz ekologii i architektury krajobrazu.

Udział w konkursie jest bezpłatny i ma charakter otwarty. Konkurs adresowany jest do studentów oraz absolwentów uczelni kształcących w dziedzinie projektowania (architektury, budownictwa, architektury krajobrazu), którzy w dniu zgłoszenia udziału w konkursie nie ukończyli 35 roku życia. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne bądź zespoły projektowe.

Indywidualny uczestnik konkursu lub zespół projektowy może nadesłać maksymalnie trzy projekty. Prace konkursowe należy przygotować zarówno w formie wydrukowanych plansz, jak i w formie elektronicznej. Prace konkursowe powinny zawierać:

 • sztywne plansze formatu A1 przedstawiające rozwiązanie projektowe, w tym projekt zagospodarowania terenu i wizualizacje (ilość plansz i technika dowolna); na planszach można umieszczać napisy wyjaśniające ideę rozwiązania projektowego,
 • wydrukowany opis projektu,
 • płytę CD (DVD) zawierającą pliki graficzne z wszystkimi przesłanymi planszami (pliki w formacie PDF lub TIFF, umożliwiające dobrej jakości druk do formatu A1) i opis pracy (format DOC, RTF).

Do przesłanej dokumentacji należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą podpisaną kopię formularza zgłoszeniowego. Każda z plansz i płyta CD oraz koperta z kartą zgłoszeniową powinna być oznaczona jedynie cyfrowo-literowym kodem (prace oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację autorów nie będą oceniane przez Jury konkursu).

Prace konkursowe powinny być złożone lub przesłane na adres:

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Sekretariat Zakładu Urbanistyki Planowania Regionalnego i Zarządzania
ul. Żołnierska 50
70-210 Szczecin

z dopiskiem „Kołbacz – reKonstrukcja”

Jury, podejmując decyzję o przyznaniu nagród, pod rozwagę weźmie następujące kryteria:

 • oryginalność projektu,
 • przydatność i zastosowania praktyczne,
 • forma ujęcia i prezentacji tematu.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27 sierpnia 2010 r. O wynikach konkursu „Kołbacz – reKonstrukcja” zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu poprzez e-mail lub telefonicznie. Lista laureatów zostanie także przedstawiona na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 • I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł
 • II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
 • III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł

Informacje pochodzą ze strony www.stareczarnowo.pl

Kontakt

Stowarzyszenie "Spichlerz Sztuki"
ul. Cystersów 3a/3
74-106 Kołbacz
tel.: 601 669 543
radek@spichlerz-sztuki.pl
www.spichlerz-sztuki.pl