Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe17
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe11
 • ogólnopolskie33
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Kobieta w detalu kamienicy, ozdobą łódzkiej ulicy – konkurs fotograficzny

organizator:

Re-Kultura

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2010

Kobieta w detalu kamienicy, ozdobą łódzkiej ulicy – konkurs fotograficzny

Cele konkursu :

 • zwrócenie uwagi na niszczejące i ginące detale architektoniczne
 • popularyzacja urody architektury miasta Łódź
 • odkrycie ciekawych osobowości twórczych

Konkurs ma charakter otwarty, a jego uczestnikiem może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy prace. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane. Prace nadesłane po terminie i niezgodne z warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane w Konkursie. Nadesłane prace powinny być wykonane wyłącznie na papierze fotograficznym o formacie 20 x 30 cm oraz z dołączoną wersją w formacie JPG, PDF, TIFF zapisaną na płycie CD/DVD.

Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii. Korzystanie z programów komputerowych dopuszczalne jest w przypadku kadrowania i wyostrzania. Praca konkursowa wraz z załączoną wersją na płycie CD/DVD opatrzona jedynie godłem powinna być nadesłana lub dostarczona wraz z zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem i zawierającą: imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy autora. Do każdej pracy zgłoszonej na konkurs obowiązkowo musi być dołączony opis pracy zawierający adres, gdzie mieści się dana kamienica wraz z prezentowanym detalem. Konkurs trwa do 10 września 2010 roku. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 10 września 2010 roku. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Grupy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. Zgłoszona przez uczestnika Konkursu praca powinna być wynikiem działalności twórczej tego uczestnika i temu uczestnikowi powinny przysługiwać autorskie prawa osobiste do tego projektu. W żadnym wypadku zgłoszona do Konkursu fotografia nie może naruszać praw jakichkolwiek osób trzecich.

Każdy uczestnik Konkursu do koperty z godłem powinien dołączyć:

 • pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w Konkursie (w przypadku osób niepełnoletnich)
 • oświadczenie, że przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac
 • oświadczenie o bezpłatnym użyczeniu autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac fotograficznych
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie i zachowanie danych osobowych

Nagrodą główną w Konkursie jest zorganizowanie miejsca wystawienniczego w Herbaciarni Galerii „Przy Kominku” w Łodzi i pomoc w przygotowaniu samego wernisażu prac osoby nagrodzonej. Wyróżnieniem w Konkursie jest popołudnie dla osoby wyróżnionej wraz z osobą towarzyszącą w Herbaciarni Galerii „Przy Kominku”.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie o przyznaniu nagrody. Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na blogu organizatora www.rekultura.blox.pl Przyznane nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu podczas uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.rekultura.blox.pl