Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci33
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe16
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe10
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

"Kobieta subiektywnie. Kobiecy i męski punkt widzenia" – konkurs fotograficzny

organizator:

RU ZSP SGH

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.03.2011

"Kobieta subiektywnie. Kobiecy i męski punkt widzenia" – konkurs fotograficzny

Organizatorem Konkursu fotograficznego „Kobieta subiektywnie. Kobiecy i męski punkt widzenia” jest Rada Uczelni Zrzeszenia Studentów Polskich Szkoły Głównej Handlowej z siedzibą w Warszawie.

Tematem prac nadsyłanych na Konkurs jest „Kobieta subiektywnie. Kobiecy i męski punkt widzenia”. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę składającą się z 2 fotografii (jedna przedstawiająca kobietę z kobiecego, a druga z męskiego punktu widzenia). Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG o szerokości 2400 pikseli dłuższy bok zdjęcia. Wielkość pliku do 10 MB.

Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.tydzienkobietsukcesu.pl w zakładce „Konkurs”.

Zgłaszane prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać mailem na adres foto.tks@gmail.com.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie zgłoszonych prac przez Organizatora na stronie internetowej Tygodnia Kobiet Sukcesu (wraz z imieniem i nazwiskiem autora), a także na wykorzystanie prac konkursowych przez Organizatora w celach promocyjnych.

Zwycięskie prace wyłonione zostaną w drodze obrad oraz głosowania Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac.

Organizator będzie informował o wynikach Konkursu na stronie internetowej Tygodnia Kobiet Sukcesu posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w Konkursie.

W konkursie zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce, oraz wyróżnienia dla pracy wybranych przez Jury.  Dla finalistów przewiduje się nagrody i upominki od sponsorów projektu Tydzień Kobiet Sukcesu 2011. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do dnia 30.04.2011 r. Nagrody dla Zwycięzców Konkursu będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu Konkursu. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Informacje pochodzą ze strony www.tydzienkobietsukcesu.zspsgh.pl

Kontakt

RU ZSP SGH
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel.: (22) 564 97 55
foto.tks@gmail.com
www.zspsgh.pl