Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci60
 • absolwenci61
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne4
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe34
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie66
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd29
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Jestem szefową – konkurs dla przyszłych polskich liderek

organizator:

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2010

Jestem szefową – konkurs dla przyszłych polskich liderek

Jestem szefową – konkurs dla przyszłych liderek

Innowacyjny projekt, który stawia sobie za cel wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie do funkcji przywódczych, poprzez promowanie pozytywnego wizerunku kobiet – liderek wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych.

Tylko pełne wykorzystanie talentu kobiet na wszystkich szczeblach władzy w nauce, polityce i gospodarce może zapewnić zrównoważony rozwój i sukces Polski.

Przeprowadzone w krajach UE i USA badania dowodzą, że równouprawnienie płci zwiększa innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw i instytucji, a firmy z większym udziałem kobiet na wyższych szczeblach kierowniczych mają lepsze wyniki finansowe.

W Polsce kobiety są większością wśród osób z wykształceniem wyższym, a stanowią jedynie około 33% kadry kierowniczej, 2% w zarządach firm i 7% w radach i komisjach mających wpływ na polską naukę. Sytuacja ta musi ulec zmianie.

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania Minister Elżbieta Radziszewska oraz Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podjęły wspólne działania na rzecz edukacji i przełamywania stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz promowania pozytywnego wizerunku kobiet – liderek wśród młodzieży.

Do udziału w konkursie są zaproszone uczennice 1 i 2 klas szkół ponadgimnazjalnych. Na finalistki konkursu czeka m.in. spotkanie z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje kierownicze w świecie biznesu, mediów i polityki oraz wizyta w sejmie RP.

Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs upowszechni pozytywny i twórczy wizerunek kobiet-liderek, przyczyni się do przełamywania stereotypów i zachęci uczennice szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania funkcji przywódczych, dalszej edukacji i podjęcia w przyszłości walki o najwyższe stanowiska w świecie biznesu, nauki i polityki w całej Polsce i Europie.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 maja 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.rownetraktowanie.kprm.gov.pl

Kontakt

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa