Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

Jestem stąd – konkurs literacki

organizator:

Okręgowa Izba Lekarska

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.01.2011

Jestem stąd – konkurs literacki

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi na wniosek Literackiej Grupy Nieformalnej, działającej przy Klubie Lekarza OIL ogłasza otwarty konkurs pod hasłem: „Jestem stąd”. W konkursie może wziąć udział każdy, kto do 15 stycznia 2011 r. nadeśle niepublikowany dotychczas wiersz, fraszkę, limeryk lub inną „małą formę”, która pomieści się na arkuszu formatu A-4.

Teksty w trzech egzemplarzach podpisane godłem, należy przesłać do dnia 15 stycznia 2011 r na adres:

Okręgowa Izba Lekarska
ul. Czerwona 3
93-005 Łódź

z dopiskiem na kopercie „Konkurs LGN” do 15 stycznia 2011 roku. Do tekstów trzeba też dołączyć mniejszą, zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem (pseudonimem), w której znajdzie się imię, nazwisko, adres i nr telefonu autora.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie laureatom nagród odbędzie się dnia 20 lutego 2011 o godz. 17.00 w Klubie Lekarza w Łodzi. Zwycięzcy konkursu otrzymają informację indywidualnie.

Informacje pochodzą ze strony www.reymont.pl

Kontakt

Okręgowa Izba Lekarska
ul. Czerwona 3
93-005 Łódź
tel.: (42) 683 17 91
biuro@oil.lodz.pl
www.oil.lodz.pl