Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe19
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Jestem Polakiem i Europejczykiem – konkurs plastyczny

organizator:

Przedszkole Nr 340 "Kasztanowego Ludka"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2011

Jestem Polakiem i Europejczykiem – konkurs plastyczny

Ideą konkursu jest kształtowanie właściwych postaw, wyrabianie pożądanych cech charakteru, uczenie zachowań, poznawanie i szanowanie praw własnych jak i innych ludzi. Należy podkreślić, że dziecko powinno odróżniać dobro od zła, ma starać się zrozumieć innych, ich warunki życia, znać swoje prawa wiedzieć, że jesteśmy różni. Wspólna praca z rodzicem może odzwierciedlić sposób myślenia i stosunek do otoczenia małych i dużych Europejczyków.

Konkurs adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich z przedszkoli na terenie całej Polski.

Cele konkursu:

 • poszerzenie wiedzy o krajach europejskich
 • rozwijanie tolerancji i szacunku dla ludzi, poznawanie odmiennych kultur
 • zwrócenie uwagi na barwność i różnorodność świata
 • kształtowanie estetyki i rozbudzenie wyobraźni
 • promowanie programu „Kraina dzieci w europie bis”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką płaską, na papierze formatu A4 lub A3. Prace mogą być wykonane samodzielnie przez dzieci, pod kierunkiem nauczyciela lub wspólnie z rodzicami. Każdy uczestnik Konkursu może wykonać jedną pracę konkursową. Każda praca powinna być opatrzona metryczką napisaną komputerowo i umieszczoną w prawym dolnym rogu z przodu pracy według następującego wzoru:

 • imię, nazwisko i wiek autora pracy
 • nazwa i dokładny adres placówki, tel. kontaktowy, e-mail
 • imię i nazwisko nauczyciela dziecka

Prace należy przesyłać w terminie od 17.01 do 31.01.2011 roku na adres:

Przedszkole nr 340 „Kasztanowego Ludka”
ul. Bogusławskiego 8A
01-923 Warszawa

z dopiskiem „konkurs”.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatorów. Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość i oryginalność prac. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i wyróżnienia, natomiast przedszkola biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa. Nadesłane prace zostaną wyeksponowane na terenie przedszkola. Ogłoszenie wyników nastąpi 28.02.2011r.

Informacje pochodzą ze strony www.blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Przedszkole Nr 340 "Kasztanowego Ludka"
ul. Bogusławskiego 8a
01-923 Warszawa
tel.: (22) 663 66 28