Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci49
 • absolwenci49
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • artystyczne26
 • naukowe25
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie50
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia3
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd18
Wróć do listy

Jednoaktówka po Śląsku 2021

organizator:

Imago Public Relations sp. z o.o.

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.11.2021
termin rozstrzygnięcia: 03.12.2021

Jednoaktówka po Śląsku 2021

Imago Public Relations, Miasto Katowice oraz Gazeta Wyborcza od 2011 roku organizują konkurs na jednoaktówki po śląsku. W konkursie mogą brać udział zarówno amatorzy, jak i osoby zajmujące się pisaniem zawodowo. Uczestnicy nadesłali dotąd kilkaset prac, ukazało się osiem książek z najlepszymi jednoaktówkami, audiobook z trzema zwycięskimi dramatami z 2013 roku, dwie jednoaktówki doczekały się realizacji na profesjonalnych scenach teatralnych a kilkanaście na amatorskich.

Praca musi być napisana po śląsku, mieć formę jednoaktówki i objętość maksymalnie 10 stron znormalizowanego maszynopisu. Tematyka dowolna. Autor może przesłać dowolną liczbę prac. Równocześnie z jednoaktówką wysłaną na adres jednoaktowka@imagopr.pl należy przesłać skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, które zamieszczamy obok.

Zgłoszenie uczestnika oprócz jednoaktówki musi zawierać:

 • Dane osobowe Uczestników Konkursu: Imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz adres do korespondencji (pocztowy oraz e-mail), a także nr telefonu kontaktowego,
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu
 • Zgodę na publikację jednoaktówki, na wyreżyserowanie i publiczne odtworzenie
 • Zgodę na udostępnienie wizerunku,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu,
 • Oświadczenie o posiadanych prawach autorskich
 • Dodatkowo Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji na temat Konkursu.

Nagrody:

 • Laureaci konkursu otrzymają: 1000 zł brutto za I miejsce, 500 zł za II, 300 zł za III oraz drobne nagrody rzeczowe.

Więcej informacji na stronie: jednoaktowka.pl

Więcej konkursów literackich pojawia się na co dzień w naszej bazie – zapraszamy! 

Kontakt

Imago Public Relations sp. z o.o.