Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe19
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

IX Przegląd Filmów Studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej "Łodzią po Wiśle"

organizator:

Biuro Promocji Marketingu i Dystrybucji PWSFTviT

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.01.2011

IX Przegląd Filmów Studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej "Łodzią po Wiśle"

Organizatorem Konkursu jest Biuro Promocji, Marketingu i Dystrybucji Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.

Zadaniem Konkursu jest wybór projektu plakatu promującego Przegląd Filmów Studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej „Łodzią po Wiśle”.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie pocztą na adres:

Biuro Promocji Marketingu i Dystrybucji PWSFTviT
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódź

bądź e-mailem (lpw@filmschool.lodz.pl) projektu plakatu do dnia 21 stycznia 2011r.

Złożenie projektu plakatu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie plakatu, a także na wykorzystanie go do celów promocyjnych. Wybrany projekt plakatu służyć będzie również stworzeniu innych materiałów reklamujących Przegląd, a w szczególności: ulotki, zaproszenia, karty wstępu, ogłoszenia prasowego, baneru internetowego.

Osoba, której projekt zostanie wybrany, zobowiązana jest  do dostarczenia go organizatorom w wersji gotowej do druku oraz w wersji edytowalnej, nadającej się do dalszych adaptacji. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przeglądu: www.lodziapowisle.pl.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 31 stycznia 2011 roku.

Projekt plakatu powinien zawierać:

 • pełną nazwę wydarzenia: IX Przegląd Filmów Studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej „Łodzią po Wiśle”
 • miejsce i czas trwania przedsięwzięcia: Kino Kultura, 8-9 kwietnia 2011r
 • logo PWSFTviT
 • miejsce na logotypy partnerów, sponsorów

Uczestnicy mogą nadsyłać dowolną liczbę plakatów. Projekty plakatów należy przesyłać pocztą na płycie CD, DVD lub e-mailem w formacie JPG, TIF, rozdzielczość 300 dpi. Do każdego projektu powinna być dołączona informacja o autorze: imię i nazwisko autora/autorów, telefon, e-mail.

Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich. Koszty dostarczenia projektów pokrywa uczestnik.

Informacje pochodzą ze strony www.filmschool.lodz.pl

Kontakt

Biuro Promocji Marketingu i Dystrybucji PWSFTviT
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódż

promo@filmschool.lodz.pl
www.filmschool.lodz.pl