Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • artystyczne12
 • naukowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie46
 • międzynarodowe4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa11
 • samorząd24
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IX Przegląd Filmów Studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej "Łodzią po Wiśle"

organizator:

Biuro Promocji Marketingu i Dystrybucji PWSFTviT

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.01.2011

IX Przegląd Filmów Studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej "Łodzią po Wiśle"

Organizatorem Konkursu jest Biuro Promocji, Marketingu i Dystrybucji Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.

Zadaniem Konkursu jest wybór projektu plakatu promującego Przegląd Filmów Studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej „Łodzią po Wiśle”.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie pocztą na adres:

Biuro Promocji Marketingu i Dystrybucji PWSFTviT
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódź

bądź e-mailem (lpw@filmschool.lodz.pl) projektu plakatu do dnia 21 stycznia 2011r.

Złożenie projektu plakatu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie plakatu, a także na wykorzystanie go do celów promocyjnych. Wybrany projekt plakatu służyć będzie również stworzeniu innych materiałów reklamujących Przegląd, a w szczególności: ulotki, zaproszenia, karty wstępu, ogłoszenia prasowego, baneru internetowego.

Osoba, której projekt zostanie wybrany, zobowiązana jest  do dostarczenia go organizatorom w wersji gotowej do druku oraz w wersji edytowalnej, nadającej się do dalszych adaptacji. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przeglądu: www.lodziapowisle.pl.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 31 stycznia 2011 roku.

Projekt plakatu powinien zawierać:

 • pełną nazwę wydarzenia: IX Przegląd Filmów Studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej „Łodzią po Wiśle”
 • miejsce i czas trwania przedsięwzięcia: Kino Kultura, 8-9 kwietnia 2011r
 • logo PWSFTviT
 • miejsce na logotypy partnerów, sponsorów

Uczestnicy mogą nadsyłać dowolną liczbę plakatów. Projekty plakatów należy przesyłać pocztą na płycie CD, DVD lub e-mailem w formacie JPG, TIF, rozdzielczość 300 dpi. Do każdego projektu powinna być dołączona informacja o autorze: imię i nazwisko autora/autorów, telefon, e-mail.

Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich. Koszty dostarczenia projektów pokrywa uczestnik.

Informacje pochodzą ze strony www.filmschool.lodz.pl

Kontakt

Biuro Promocji Marketingu i Dystrybucji PWSFTviT
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódż

promo@filmschool.lodz.pl
www.filmschool.lodz.pl