Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci51
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie56
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IX Prezentacje Filmu Niezależnego "RePeFeNe"

organizator:

Dom Kultury Chwałowice

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 14.08.2010

IX Prezentacje Filmu Niezależnego "RePeFeNe"

W dniach 22-26 września 2010r. w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach odbędzie się 9. edycja międzynarodowego przeglądu filmów niezależnych. Organizatorzy czekają na filmy w trzech kategoriach: fabuła, dokument i eksperyment do dnia 14 sierpnia 2010r. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać film, kartę zgłoszenia i dowód wpłaty za przesłane filmy na adres:

Dom Kultury Chwałowice
ul. 1 Maja 95
44-206 Rybnik
z dopiskiem „IX RePeFeNe”

Długość filmu nieograniczona. Filmy przyjmowane są wyłącznie w formacie DVD (DVD VIDEO). Ilość filmów jest dowolna. Każdy film musi być opisany: tytuł, autor, rok prod., czas trwania. Dodatkowo do Karty Zgłoszenia należy dołączyć krótki opis filmu i jedno lub dwa zdjęcia z filmu (również w postaci elektronicznej np. na płycie CD-R).

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy:

Nadesłane filmy będą wstępnie selekcjonowane i tylko najlepsze z nich zostaną dopuszczone przez organizatorów do części głównej konkursu. O dopuszczeniu filmu do części konkursowej będą decydowały: walory artystyczne, treść filmu, jego estetyka i oryginalność. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji filmów niezakwalifikowanych (do drugiego etapu) w rybnickich klubach podczas imprez towarzyszących RePeFeNe.

Etap drugi:

Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo do 20 sierpnia 2010r. Organizatorzy zapraszają autorów filmów zakwalifikowanych do wzięcia udziału w Prezentacjach i w towarzyszących im warsztatach, w dniach 24, 25 i 26 września 2010. Każdy dopuszczony film może  reprezentować dwóch twórców.

W każdej kategorii (fabuła, dokument i eksperyment) zostanie przyznana pierwsza nagroda. Nagrodzone filmy otrzymują oryginalne statuetki festiwalowe autorstwa artysty ceramika Zbigniewa Mury.  Spośród filmów, które otrzymają pierwszą nagrodę, jury wyłoni najlepszy film festiwalu, który otrzyma nagrodę pieniężną GRAND PRIX. Wartość nagrody zależna będzie od środków finansowych pozyskanych z opłat wpisowych. Dodatkowo zgromadzona na pokazach publiczność w drodze głosowania   wybierze Najlepszy Film Publiczności, który otrzyma oryginalną statuetkę festiwalową autorstwa artysty ceramika Zbigniewa Mury. Wszyscy autorzy filmów konkursowych otrzymają DYPLOM za udział w konkursie.

Informacje pochodzą ze strony www.kfn.strona.pl

Kontakt

Dom Kultury Chwałowice
ul. 1 Maja 95
44-206 Rybnik
tel.: (32) 433 18 52
biuro@dkchwalowice.pl
www.dkchwalowice.pl