Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika

organizator:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2011

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika

Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest do wszystkich piszących bez ograniczeń. Konkurs rozegrany zostanie w czterech kategoriach wiekowych:

 • kat. I – dzieci do lat 11
 • kat. II – dzieci i młodzież w wieku: 12-15 lat
 • kat. III – młodzież w wieku 16-19 lat,
 • kat. IV – dorośli powyżej 19 lat.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą zestawu wierszy (organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów) w maszynopisie zawierającego maksymalnie 3 utwory w 4 egzemplarzach oznaczone godłem (pseudonimem, a nie rysunkiem) na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów
pl. Borek 17
63-500 Ostrzeszów

do dnia  31 sierpnia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co wiersze i zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, ewentualnie adres e-mail (uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły).

Jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy. Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych. Osoby przysyłające: zestawy złożone z więcej niż 3 wierszy, opatrzone pełnymi danymi zamiast godła oraz zawierające niepełne dane osobowe nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

Organizatorzy przewidują nagrody finansowe (dorośli) i rzeczowe (dzieci i młodzież) oraz nagrody specjalne za utwory związane z:

 • Ostrzeszowem i ziemią ostrzeszowską
 • postacią i dziełem Stanisława Czernika

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 października 2011 r. podczas uroczystości podsumowującej konkurs i upamiętniającej postać St. Czernika. Laureaci zostaną powiadomieni o szczegółach telefonicznie i listownie.

Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w dokumentującym plon konkursu wydawnictwie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wierszy bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.bp.ostrzeszow.pl lub pod numerem tel.: (62) 730 33 89, 730 19 48 oraz adresem e-mail: biblioteka@bp.ostrzeszow.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.bp.ostrzeszow.pl

Kontakt

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów
pl. Borek 17
63-500 Ostrzeszów

biblioteka@bp.ostrzeszow.pl
www.bp.ostrzeszow.pl