Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Brylińskiego

organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2020
wartość nagrody: 1000 zł

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Brylińskiego

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sieroszewice. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy o dowolnej tematyce, w 5 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 do dnia 31.07.2020 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 49 63-405 Sieroszewice.

Na kopercie z nadesłanymi na konkurs wierszami Organizatorzy proszą o dopisek: „Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego”.

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

– głównej (ogólnopolskiej)
– regionalnej (dla uczestników pochodzących z gminy Sieroszewice lub w niej zamieszkujących). Kategoria regionalna oceniania będzie, jeśli do konkursu wpłyną wiersze napisane przez minimum 5 uczestników.

Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Uczestnicy przysyłający wiersze do kategorii regionalnej powinni obok godła umieścić dodatkowo literę „R”.
W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy.

Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane (publikacje, prasa, strona internetowa) ani nagradzane.

Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym lub prasie bez zgody autorów i honorarium.

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.

Przewiduje się następujący podział nagród:

I miejsce – 1.000 zł

II miejsce – 700 zł

III miejsce – 300 zł

– cztery wyróżnienia I stopnia (pieniężne, po 150 zł)
– wyróżnienia II stopnia (nagrody książkowe)
oraz

– nagroda pieniężna w kwocie 200 zł dla najlepszego zestawu lub wiersza w kategorii regionalnej

Uwaga: Jury zastrzega sobie możliwość innego niż w regulaminie podziału nagród.

Nagrody i wyróżnienia pieniężne należy odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną (osobą upoważnioną nie może być inny laureat) w dniu finału. Nagrody i wyróżnienia pieniężne nie odebrane w dniu finału przechodzą na rzecz Organizatora.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice i na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w październiku lub listopadzie 2020 r. w siedzibie Organizatora. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia finału w związku z sytuacją epidemiczną nagrody finansowe zostaną przesłane na konto laureata, a nagrody rzeczowe na adres podany do korespondencji.

Informacje pochodzą ze strony: biblioteka-sieroszewice.pl

Konkursy literackie publikujemy regularnie w naszej bazie – zajrzyjcie koniecznie! 

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach
ul. Ostrowska 49
63-405 Sieroszewice


biblioteka-sieroszewice.pl