Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Śladami Leona Wyczółkowskiego

organizator:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2015

IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Śladami Leona Wyczółkowskiego

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim  Konkursie Fotograficznym pt. „Śladami Leona Wyczółkowskiego – pejzaż w twórczości artysty”. Będzie to już dziewiąta edycja konkursu, który wpisał się na stałe do kalendarza corocznych imprez muzealnych.
Tematem tegorocznego konkursu jest pejzaż w twórczości artysty.
Leon Wyczółkowski był znakomitym pejzażystą. Świat przedstawiony w pracach artysty z jednej strony jest prosty, zwyczajny, powszedni, z drugiej strony przepełniony symbolizmem, w którym pozornie błahe detale stają się pretekstem do ukazania refleksji nad naturą. Szczególny wpływ na twórczość malarza miał jego prawie dziesięcioletni pobyt na Ukrainie, gdzie uległ silnej fascynacji kresowym pejzażem. Wykonał wtedy wiele studiów w plenerze, o różnych porach dnia i nocy. Obserwował zmiany zachodzące w przyrodzie oraz światło i cienie, które budowały kompozycję. Krajobrazy malował zgodnie z własnymi wzrokowymi wrażeniami. Artysta najczęściej wybierał proste motywy związane z plenerem, prezentując człowieka w otoczeniu przyrody. Operował śmiałą gamą barwną, rozświetloną słońcem.
W pejzażach tatrzańskich, artysta ukazywał górskie szczyty i rozległe doliny. W kompozycji obrazu stosował piętrzenie płaskich planów.
Fascynacją Wyczółkowskiego była także sztuka Dalekiego Wschodu.  W swojej twórczości często podkreślał kaligraficzny charakter owych motywów.
Z licznych podróży po Polsce artysta  przywoził płótna z rozległymi panoramicznymi ujęciami wielu miast: Krakowa,  Sandomierza, Lublina, Torunia. W ostatnich latach swojego życia Wyczółkowski często malował gościeradzkie pola, posługując się głównie pastelem, akwarelą i tuszem, tworząc nastrojowe  pejzaże.
Leon Wyczółkowski był artystą wszechstronnym, wypowiadał się we wszystkich technikach malarskich: w oleju, akwareli, tuszu, temperze, pastelu, ołówku i w grafice. Stosował śmiałe zestawienia kolorystyczne, czasem kontrastowe, innym razem zacierał kontury, akcentował światło wydobywając i podkreślając w ten sposób formę i walor plastyczny.

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób nie zajmujących się zawodowo fotografią.
3. W konkursie brak ograniczeń wiekowych, przy czym uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:
a) do 16 lat
b) powyżej 16 lat
4. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, czyli z twórczością Leona Wyczółkowskiego – przykłady prac artysty podejmujących tematykę pejzażu podane są na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl
5. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi max. 5 prac o wymiarach min. 15 x 21 cm i mak. 30 x 40 cm.
6. Wszystkie zdjęcia powinny zawierać następujące dane: kolejne numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na odwrocie zdjęcia ołówkiem.
7. Do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl.
8. Komplet materiałów należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2015 r. drogą pocztową na adres:
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz
z dopiskiem: Konkurs
9. Nie dopuszcza się zgłaszania prac drogą elektroniczną.
10. Przekazanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz przekazaniem wszelkich praw autorskich do zdjęć na dostępnych polach eksploatacji.
11. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
12. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród w terminie do 31 grudnia 2015 r.
13. Lista nagrodzonych osób będzie dostępna na stronie internetowej Muzeum
www.muzeum.bydgoszcz.pl.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac na wystawie oraz w publikacjach związanych z konkursem.
Część konkursowa:
1. Prace nagrodzone w konkursie przechodzą na własność Organizatora.
Wystawa pokonkursowa:
1. Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród nastąpi w I kwartale 2016 roku w Spichrzach nad Brdą przy ul. Grodzkiej 7/11.
Postanowienia ogólne:
1. Zgłoszenie prac do etapu eliminacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
2. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego zdjęć pochodzących z ekspozycji w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac przekazanych do ekspozycji, wynikłe wskutek działania osób trzecich.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
5. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa
oraz katalog wystawy.
6. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U., Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) Organizator informuje, iż:
a) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 4,
b) dane osobowe uczestników konkursu wykorzystywane i przetwarzane będą przez organizatora w celu organizacji i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. Śladami Leona Wyczółkowskiego – pejzaż
w twórczości artysty i nie będą udostępniane innym podmiotom,
c) uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Za osoby poniżej 18 roku życia formularz i zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
Na zwycięzców czekają nagrody!
Informacje pochodzą ze strony: http://muzeum.bydgoszcz.pl/

Kontakt

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Grodzka 7
85-109, Bydgoszcz
52 585 99 66
muzeum@muzeum.bydgoszcz.pl
http://muzeum.bydgoszcz.pl/