Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci68
 • absolwenci68
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne3
 • artystyczne27
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie69
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd34
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa"

organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2011

IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa"

Cele konkursu:

 • kształtowanie i rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowań fotografią
 • uwrażliwienie i zachęcenie do dokumentowania współczesnych problemów, wartości i osiągnięć młodzieży
 • zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości
 • propagowanie walorów turystycznych i przyrodniczych regionu, w którym żyjemy
 • poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego
 • konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń młodych artystów
 • promocja uzdolnionych autorów
 • prezentacja i popularyzacja twórczości fotograficznej młodzieży w kraju i za granicą

Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń w interpretacji tematu, jak również pozostawią swobodę środków jego realizacji.

Autor może nadesłać do 10 zdjęć. Zdjęcia czarno – białe lub barwne o formacie minimum 15×21 cm, zalecany format 30×45. Obowiązkowo należy przesłać zdjęcia w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie JPG). Każdy nadesłany fotogram należy podpisać podając: imię i nazwisko, wiek – kategoria, tytuł pracy, numer zdjęcia zgodny z kartą zgłoszenia, placówkę zgłaszającą, imię i nazwisko nauczyciela, kraj.

Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych:

 • I – do 16 lat
 • II – do 21 lat.

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia, a także specjalne podziękowania dla nauczycieli – instruktorów, ufundowane przez organizatora. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.

Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Kamienna 20
22-400 Zamość

z dopiskiem „konkurs fotograficzny”

 • Termin nadsyłania prac: do 15 maja 2011 r.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu – otwarcie wystawy: do 20 czerwca 2011 r., Galeria Sztuki Dziecka – Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20. Nadesłane prace będą również eksponowane na stronie Internetowej www.mdk.zam.pl

Informacje pochodzą ze strony www.mdk.zam.pl

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Kamienna 20
22-400 Zamość
te.: (84) 638 44 46
mdkzamosc@poczta.onet.pl
www.mdk.zam.pl