Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IX EDYCJA Wojewódzkiego Konkursu Literackiego o Historii Regionu ph. NASZE GNIAZDO

organizator:

Gminnym Ośrodku Animacji Kultury i Rekreacji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2013

IX EDYCJA Wojewódzkiego Konkursu Literackiego o Historii Regionu ph. NASZE GNIAZDO

IX EDYCJA Wojewódzkiego Konkursu Literackiego o Historii Regionu na zapis historii rodziny, miejscowości, szkoły, parafii, zakładu pracy, instytucji, zespołu zabytków, obiektu historycznego, parku, cmentarzyska, pamiętnika, legend… ph. „NASZE GNIAZDO” Szudziałowo 2013.

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo
Urząd Gminy Szudziałowo

Współorganizatorzy
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Muzeum Historyczne Oddział Muzeum Podlaskiego
Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku

Patronat Honorowy:
Podlaski Kurator Oświaty

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do uczniów szkół (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Ponadgimnazjalne), instytucji, stowarzyszeń, związków, osób indywidualnych itp. Warunkiem udziału jest nadesłanie pracy konkursowej w 2 egzemplarzach: oryginału i kopii wraz z wersją elektroniczną (dokumentu, kroniki, pamiętnika, albumu lub innych form zapisu dziejów, wydarzeń…) – nie mogą być zgłaszane prace nagradzane w innych konkursach bądź publikowane.

Prace oznaczone metryczką z opisem:
– nazwa szkoły, klasy, adres
– imię i nazwisko(a) osób sporządzających pracę konkursową
– imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna uczestnika konkursu
należy wysłać lub dostarczyć do siedziby ośrodka:

GOAKiR
ul. Szkolna 2
16-113 Szudziałowo
do dnia – 30 kwietnia 2013r

Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
– samodzielność wykonania pracy
– umiejętność korzystania z materiałów źródłowych
– ogólna koncepcja stworzonej pracy
– walory dokumentalne i poznawcze
– styl i poprawność języka
– materiały uzupełniające (mapki, szkice, fotografie, ilustracje, dokumenty w
załącznikach)

Kategorie uczestnictwa.
I-Szkoły Podstawowe
a) kl I-III
b) kl IV-VI
II-Gimnazja /praca konkursowa min. 5 stron/
III-Szkoły Ponadgimnazjalne /praca konkursowa min. 10 stron/
IV-Dorośli /praca konkursowa min. 10 stron/

Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne /finansowe lub rzeczowe/ w każdej kategorii. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 czerwca 2013r o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie

Regulamin konkursu znajduje się: tu

Informacja pochodzi ze strony www.namida.pl

Kontakt

Gminnym Ośrodku Animacji Kultury i Rekreacji
ul. Szkolna 2
16-113 Szudziałowo